Järnbruksindustrin

Vallonernas inflytande över svenskt näringsliv har ofta betonats. Detta gäller framför allt för järnhanteringens utveckling från 1600-talet och framåt.

Den här boken är  resultatet av ett internationellt forskningsprojekt inlett 1994 mellan Uppsala universitet och Université Catholique de Louvain i Belgien.

I sammanlagt femton inlägg fördelade i tre avsnitt: "Vallonien - förhistorien", "Efter utflyttningen" samt "Myten, efterspelet", modifieras och fördjupas uppfattningarna om vallonernas roll i Sverige.

Särskilt spännande är avsnittet om mytologiseringen och glorifieringen av den vallonske arbetaren samt de paralleller bakåt till Vallonien och framåt mot det svenska folkhemmet som har gjorts med utgångspunkt från de uppländska bruksorterna. /Btj

Taggar:

Skrivet av: Gun Johansson den 2 oktober 2015