Januari-februari 2022

På bilden står det Skolbiblioteket Nyheter och information som en rubrik

Läsfrämjande arbete
Just nu pågår många aktiviteter kopplade till läsning ute på skolorna. Östervåla F-6 har sitt årliga läsprojeket v 5-11. Intresset för klassuppsättningar har också varit stort vid terminsstart vilket är roligt.

Vi har utrustat alla Bokjuryböcker och skickat ut dem till klasserna i åk 7-9 som deltar så nu är projektet igång. Som avslutning kommer eleverna göra boktrailers som vi hoppas kunna dela mellan skolorna som läsinspiration.

Information om skolbiblioteksverksamheten
Den senaste månaden har jag deltagit i olika forum för att föra ut information om skolbiblioteksverksamheten inom kommunen. Jag har medverkat på Kultur- och fritidsnämndens sammanträde och berättat om den läsfrämjande verksamhet vi bedriver. Jag har även diskuterat verksamheten tillsammans med Susanne Sverkersson och deltagit på kommunens speciallärarträff och berättat om Legimus och facklitteratur för skolpersonal. 

Forskning kring läsning
Jag har senaste månaderna deltagit på flera olika seminarier som rört läsning på olika sätt. På Kulturrådets läsfrämjandedag berättade forskare från olika europeiska länder hur tidiga språk- och lässtimulerande insatser kan ge effekt för barns språkutveckling och ordförståelse. Elever som ligger efter med språket vid skolstart har svårt att komma ikapp vilket ökar risken för utanförskap senare i livet. Oberoende av varandra kom flera av forskarna med liknande citat "bästa medicinen mot kriminalitet är läsning" och "bra språklig förmåga är vaccination mot regelbrytande beteende". I Finland som får goda resultat på lästester hos grundskoleelever satsar man mer resurser i åk 1 än i åk 9 medan man i Sverige gör tvärtom. 

Forskaren Fredrik Zimmerman talade om en studie som undersökt vad som gav bäst effekt bland olika lässtimulerande insatser för en grupp pojkar i åk 3-4: Läsning tillsammans med en lärare som är man, läsning tillsammans med lärare som är kvinna, läsning på dator, läsning av fritt valda böcker utifrån intresse och läsning av böcker på en nivå som läraren valt ut. Det enda som gav effekt var att de fick läsa böcker som läraren valt. I studien såg de också vikten av utbildade lärare, allra störst betydelse hade det för pojkar.

Myndigheten för tillgängliga mediers studiedag tog upp hur man kan arbeta med talböcker och Legimus, assisterande teknik för elever med läs- och skrivsvårigheter och vad du som lärare kan tänka i mötet med dessa elever. Föreläsningarna finns att titta på i efterhand på MTM:s youtubekanal https://www.youtube.com/results?search_query=myndigheten+f%C3%B6r+tillg%C3%A4ngliga+medier+studiedag

Skapande skola-ansökan läsåret 2022/23
Jag har sammanställt alla skolors önskemål, kontaktat kulturaktörer och skrivit skapande skola-ansökan för läsåret 2022/23. Ansökan är nu inskickad till Kulturrådet. I maj kommer besked om vi beviljas bidrag.

Det här är vad skolorna önskar arbeta med nästa läsår: 
Harbo åk 2 drama tema rymden tillsammans med dramapedagogen Zara Eriksson
Harbo åk 5 filma egna GIF:ar i stop motion ihop med dansgruppen Kalabalindy
Tärnsjö åk F-3 animation tillsammans med filmpedagoger
Tärnsjö åk 4-6 filma med green screen tillsammans med filmpedagoger från Skaparkraft
Morgongåva åk 2, Vittinge åk 2 och Heby åk 2 sång och dans tillsammans med Gåspennan
Östervåla åk 2, Heby åk 5 och särskolan författarbesök och skrivande
Östervåla åk 5 interaktiv konsert med ensemblen Planet B på Uppsala konsert och kongress
Morgongåva åk 5 drama på engelska tillsammans med dramapedagogen Magda W Kokai
Heby åk 8 spoken word tillsammans med Matiss Silins
Östervåla åk 8 mangaworkshop tillsammans med serieskaparen Lisa Medin 

Nya böcker

 1. Finaste skolgården

  Av: Bross, Helena
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2022
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 2. Som en gatuhund

  Av: Susso, Jali Madi
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2021
  Klassifikation: Svensk skönlitteratur
  Finns som: Bok
 3. Dani dömer

  Av: Tillberg, Jesper
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2021
  Klassifikation: Skönlitteratur på svenska för barn
  Finns som: Bok
 4. Monstertraktorer

  Av: Degard, Oskar
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2021
  Klassifikation: Landsvägsfordon och landsvägstrafik
  Finns som: Bok