Kärnavfall och slutförvar

För eller mot? Kärnkraft är en fråga som engagerar många. Den väcker ofta starka reaktioner och oro. Inte minst när det handlar om slutförvar.

Slutförvar i Forsmark?

Vägskylt med texten Kärnkraftverk 5 kilometer
Troligen ska ett slutförvar för använt kärnbränsle från de svenska kärnkraftverken byggas i Forsmark i Östhammars kommun. Hela regionen påverkas därmed på flera olika sätt.

På Uppsala stadsbibliotek visar nu Regionförbundet Uppsala län en utställning kring frågan om slutförvaring i Forsmark. Utställningen pågår 28 november till 10 december.

Något beslut om slutförvaring har ännu inte fattats. Svensk Kärnbränslehantering (SKB) måste först bevisa att metoden är säker för myndigheterna Miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Regeringen och Östhammars kommun ska acceptera förslaget.

Vad händer med använt kärnbränsle?

Kan en metod hålla i 100 000 år? Vilka fattar beslut om det? Hur tänker man förvara det använda kärnbränslet? Den som har frågor och funderingar kring slutförvar kan besöka utställningen på Stadsbiblioteket i Uppsala.

Regionförbundet Uppsala län har en särskild webbsida om slutförvar - www.slutforvaret.se. Den som känner oro, men som inte har tillgång till dator och internet, kan kontakta Ingela Pronchev, som är projektledare för informationsprojektet om slutförvar vid Regionförbundet.

Kontaktuppgifter för Ingela Pronchev:

Telefon: 018-18 21 61
E-post: ingela.pronchev@regionuppsala.se

 

Läs mer:

 

Bild: Mattias Olsson