Kapprumsbibliotek på förskolor i kommunen

Vecka 3 inviger Tierps kommun kapprumsbibliotek på två förskolor i kommunen.

Under invigningen bjuds barnen till en digital sagostund och får dansa till låten skriven speciellt för kapprumsbiblioteken. Satsningen syftar till att föräldrar och barn får tillgång till och kan låna med sig kvalitativt utvalda böcker i förskolans kapprum.

Ett kapprumsbibliotek är ett bibliotek i förskolans kapprum där man enkelt kan låna en bok när man hämtar sina barn från förskolan. I Tierps kommun finns nu fyra kapprumsbibliotek. På förskolan Enbacken i Hållnäs, Edvalla finns det ett kapprumsbibliotek på två avdelningar för barn 1-3 år och 3-5 år.  På Mehede förskola finns det kapprumsbibliotek på avdelningen med barn i åldrarna 1-2 år och på en till avdelning med barn i åldrarna 3-5 år. Böckerna i kapprumsbiblioteken är tänkta att cirkulera och kommer bytas ca en gång i halvåret.

- Hållnäs och Mehedby är bland de orter i kommunen som har längst till närmsta folkbibliotek och många hinner inte ta sig till ett bibliotek, säger barnbibliotekarien Jenny Gissberg, ansvarig för kapprumsbiblioteken. Därför valde vi att starta våra första kapprumsbibliotek på förskolorna Enbacken och Mehede. Vi vill att fler ska få ta del av litteraturens härliga värld både för att stärka sitt språk, sin förståelse av andra och sin fantasi. Fina lässtunder med någon nära ger både utveckling och trygghet.

Jenny Gissberg menar också att det skulle vara så enkelt som möjligt att låna. För att låna en bok skriver man barnets namn på lånelappen som finns i boken och lämnar den sedan i fågelhuset som sitter bredvid kapprumsbibliotekets hyllor.

Coronapandemin gjorde att de ursprungliga planerna för invigningarna av kapprumsbiblioteken fick ändras. Istället för invigning på plats i Hållnäs och Mehedeby kommer det istället hållas en digital sagostund med barnbibliotekarien. Barnen på förskolorna kommer sedan kunna lyssna och dansa till Kapprumslåten, skapad av Jenny Gissberg och kulturskolans lärare Malin Svensson och Torbjörn Hägerström. 

Kapprumsbiblioteken är en del av en större satsning som syftar till att bredda tillgången till bibliotekstjänster för kommuninvånarna. I satsningen ingår meröppet på biblioteken i Örbyhus, Karlholm, Söderfors och Skärplinge, bokautomat i Hållnäs öppen för allmänheten, Boken kommer, samt kapprumsbibliotek på utvalda förskolor. Satsningen finansieras genom Kulturrådets bidrag Stärkta bibliotek.

Läs mer om kapprumsbibliotek och se instruktionsfilm på biblinord.se

För ytterligare information kontakta biblioteket: biblioteket.tierp@tierp.se eller 0293-21 82 60                            

   

Målgrupp:

Taggar:

den 15 januari 2021