Kapprumsbibliotek

Satsningen syftar till att föräldrar och barn får tillgång till och kan låna med sig kvalitativt utvalda böcker i förskolans kapprum.

Ett kapprumsbibliotek är ett bibliotek i förskolans kapprum där man enkelt kan låna en bok när man hämtar sina barn från förskolan.
I Tierps kommun finns 11 kapprumsbibliotek. På förskolan Enbacken i Hållnäs, Mehede förskola, Förskolan Bikupan i Vendel, Kyrkbyns förskola och förskolan Tallbacken i Månkarbo.
Böckerna i kapprumsbiblioteken är tänkta att cirkulera och kommer bytas ca en gång i halvåret.

Låna en bok att läsa tillsammans hemma!

För att låna:

  • Fyll i barnets namn och dagens datum på talongen som sitter i den bok ni vill låna.
  • Lägg talongen i den lilla postlådan som finns i anslutning till böckerna.

För att lämna tillbaka:

  • Ta upp talongen ur brevlådan, stryk ert namn.
  • Sätt tillbaka talongen i boken.
  • Ställ boken i bokhyllan.

Du kan ha boken i max 1 månad. Du får ha max 3 kapprumsböcker hemma i taget.

Du kan också se vår instruktionsfilm

För ytterligare information kontakta biblioteket: biblioteket.tierp@tierp.se eller 0293-21 82 60                              

Kapprumsbibliotek på Enebacken förskola i Hållnäs.

Kapprumsbibliotek på Mehede förskola.