Klimatmöte i Durban

I Durban hålls FN:s årliga klimatförhandlingar denna vecka. Stora koldioxidutsläpp, extremväder och ekonomisk kris utmanar FN.

Industriskorstenar.
Över 190 länder, som är parter i FN:s klimatkonvention, deltar i konferensen som i år äger rum i Durban i Sydafrika.

Den stora frågan är hur världens länder gemensamt ska kunna minska sina utsläpp för att nå målet - att undvika att temperaturen stiger mer än 2 grader celsius.

Det stora klimatavtalet

Svåra frågor för FN:s klimatmöte är bland annat den rättsliga formen för ett nytt klimatavtal efter 2012. Likaså att bestämma hur olika grupper av länders åtagande ska se ut. Det råder motsättningar kring ansvaret för hur utsläppsbegränsningarna ska fördelas mellan i-länder och om vilken roll u-länderna, särsklit de som ekonomiskt växer, ska ha i ett nytt avtal.

En annan fråga är hur utsläpps- och anpassningsåtgärder i u-länderna ska finansieras. Att länderna lägger olika tyngd vid olika frågor försvårar arbetet. 

Klimatfond för klimatåtgärder

När det gäller klimatavtal måste länderna med störst utsläpp regelera sina koldioxidutsläpp. Under fjolårets klimatmöte beslutades att i-länderna ska avsätta pengar i en klimatfond för klimatåtgärder i u-länderna. Om klimatmötet i Durban lyckas komma fram till ett beslut om hur  fonden ska styras är det en stor framgång för Durban.

Klimatmötet i Durban pågår från den 28 november till den 9 december.

 

Kort fakta om Kyotoprotokollet:
Kyotoprotokollet är en internationell överenskommelse som slöts 1997 i Kyoto i Japan och trädde i kraft 2005. Målet med Kyotoprotokollet är att de årliga utsläppen av växthusgaser ska minska med 5,2 procent från 1990 till perioden 2008-2012. USA har valt att ställa sig utanför Kyotoprotokoller.

 

Källor

 

Bild: William Veder

 1. Global uppvärmning

  Undertitel: vad kan vi göra?
  Av: Murphy, Glenn
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2008
  Klassifikation: Miljöfrågor och Naturskydd
  Finns som: Bok
 2. Lilla klimatboken

  Undertitel: fakta som reder ut klimatfrågan
  Av: Malmberg, Niclas
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2010
  Klassifikation: Miljöfrågor och Naturskydd
  Finns som: Bok

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Carin Carlsson den 28 november 2011