Konsten att leva innerligt: existentialism för den moderna människan

Modern och lättillgänglig handbok om Sören Kierkegaards liv och filosofi.

Prästen Ted Harris och journalisten Ann Lagerström samtalar i denna bok om den danske filosofen Sören Kierkegaard och delar av hans filosofi. Boken är en lättillgänglig översikt över Kierkeggards tre stadier på vägen mot innerlighet.

Det första stadiet som kallas det sinnliga stadiet innebär enligt Kierkegaard (i förenklad version) att människan samlar på saker som yttre ting, kläder mm. Det andra stadiet, som är det innerliga stadiet, innebär att rösten vänder sig inåt och att samla på saker blir inte längre lika nödvändigt. Det tredje och slutliga stadiet, det andliga, innebär att människan möter Gud.

Författarna varvar Kierkegaards egen historia med hans teorier för att hitta meningen med livet. Kierkegaard själv bröt förlovningen med sin älskade Regine Olsen, ett beslut som kom att följa honom livet ut. Han kunde inte gifta sig med henne för att det, skulle enligt honom, vara att ge upp sin innerlighet.

Den här boken är en bok att återkomma till många gånger. För varje gång som jag läser den hittar jag nya infallsvinklar och den tar upp det allmänmänskliga, de existentiella frågorna som varje människa ställs inför.

I dagens stressade samhälle där vi hela tiden ställs inför olika val kan det vara extra intressant att läsa en sådan här bok. Det gäller, enligt Kierkegaard, att välja vilka val som är väsentliga att göra. En träning som han själv ställdes inför dagligen var att låta välja vilken kaffekopp han skulle dricka ur på morgonen. Han hade nämligen ett stort antal udda koppar i köksskåpet att välja mellan.

Jag tycker att boken vänder sig till en bred läsarskara just för att den tar upp det allmänmänskliga. Kierkegaard verkade för mer än 150 år sedan och känns ändå toppmodern!

Målgrupp:

Tipsat av: Cecilia Stiernstedt den 4 januari 2012