Kontakta skolbiblioteksavdelningen

Vi som arbetar på skolbiblioteksavdelningen heter Erika Käll och Judith de León. Välkommen att kontakta oss.

Skolbibliotekarie Erika Käll

Tel: 0224-362 11
E-post: erika.kall@heby.se

Skolbiblioteksassistent Judith de León

Tel: 0224- 362 10
E-post: judith.de-leon@heby.se