Koppla Facebook till ditt Biblikonto

Genom att koppla facebook till ditt Biblikonto kan du även logga in med din Facebookinloggning.

Bild som visar att koppla biblikontot till Facebook.
 

 

Om du vill ta bort kopplingen till Facebook går du till Mina inställningar. Klicka på den gröna knappen Koppla ifrån under rubriken Facebook.

Bild som visar hur du tar bort Facebookkopplingen till ditt Biblikonto.
 

 

Skrivet av: Carin Carlsson den 8 december 2011