Länksamling MIK

Digitala lektioner - Internetstiftelsens webbplats med lektioner i digital källkritik och nätetik

Statens medieråd - lektionsplaneringar och information om medie- och informationskunnighet 

Kritisk användning av nätet - Skolverkets modul med lektionsförslag kring kritiskt förhållningssätt, söktekniker och nätetik

MIKportalen - lektionsförslag och material för att arbeta med grundskoleelevers medie- och informationskunnighet

UR källkritik

Söka på nätet - material från skolverket kring hur elever kan använda olika sökstrategier så som frassökning och booleska operationer

Nosa på nätet - åk F-3

Pedagog Stockholm - massa bra tips om informationssökning, källkritik, upphovsrätt kring bilder mm

Bamse och källkritik - finns även som klassuppsättning att låna från skolbiblioteksavdelningen

Litteratur om MIK