Länksamling MIK

MIK Sveriges kunskapsbank - På Statens medieråd finns lektionsplaneringar och information om medie- och informationskunnighet (MIK). Här finns material från Internetstiftelsen, Digiteket, Statens medieråd och Sveriges Utbildningsradio.

Digitala lektioner - Internetstiftelsens webbplats med lektioner i digital källkritik och nätetik

MIK för mig  - Statens medieråd, vänder sig till lärare, bibliotekarier, föräldrar och andra vuxna som vill lära sig mer om dagens medielandskap. Här hittar du digitalt verktyg fyllt med diskussionsfrågor, färdiga lektionspaket och övningar om källkritik, vinklade budskap och våra relationer på nätet.

Kritisk anvädning av nätet - Skolverkets modul med lektionsförslag kring kritiskt förhållningssätt, söktekniker och nätetik

MIKportalen - lektionsförslag och material för att arbeta med grundskoleelevers medie- och informationskunnighet

UR källkritik

Söka på nätet - material från skolverket kring hur elever kan använda olika sökstrategier så som frassökning och booleska operatorer. 

Nosa på nätet - åk F-3

Bamse och källkritik - tidningen finns som klassuppsättning att låna från skolbiblioteksavdelningen. Passar åk 1-3.

Litteratur om MIK