Läs lyrik i vår

Krister Gustavsson tipsar om ny lyrik som kommer under våren. Han berättar också om trender, vilka böcker han själv ser fram emot mest, samt ger tips till dig som inte brukar läsa lyrik.

Krister Gustavsson. Foto: Martin Andér
Krister Gustavsson, författare och bibliotekarie på Stadsbiblioteket i Uppsala, har gjort en lista över ny lyrik som kommer våren 2014.

I samband med detta passade vi på att ställa Krister några frågor om lyrik och om hans senaste bok som kom ut i slutet av 2013.

Lyrik att längta efter

Vad ser du fram emot mest under lyrikvåren 2014?

– En titel som lockar på ett självklart sätt är Carl-Göran Ekerwalds kärleksdikter i samlingen Sigridiana. Ekerwald är en av våra mest intressanta romanförfattare och essäister. Att han nu, vid hög ålder, ger ut en diktsamling ser jag som en litterär händelse.

Omslagsbild till boken "Sigridiana".
– Förlaget som Gud glömde: 20 år av Vertigo. Oavsett hur mycket eller lite lyrik boken innehåller så måste den i vart fall läsas. Att det existerar ett upproriskt och provocerande förlag som Vertigo är värt en hyllning i sig. De medverkande författarna ökar på intresset ännu mer.

– Sanningen de döda vet av Anne Sexton. En av den engelskspråkiga litteraturens stora poeter. Så vitt jag vet finns det sedan tidigare endast - måste man säga - två översatta volymer med Sextons poesi.

– Till Damaskus av Marie Silkeberg och Ghayath Almadhoun. Detta samarbete mellan palestinstk och svenskt kommer att låta tala om sig. Damaskus väcker fler associationer än den till inbördeskrig.

– Debutanten Jonas Gren med diktsamlingen Lantmäteriet utgiven på tidskriften 10tals förlag tror jag blir ett spännande möte.

– I övrigt kan man inte komma förbi kända kvalitetspoeter som Anna Hallberg, Ljusgrönt och aska; Camilla Hammarström, Tunnlar och den svenska arbetardiktningens förnyare Johan Jönson, mot. vidare. mot.. Jönson har förmodligen rekord i tävlingen diktsamlingar med flest sidor. Hur hans nya ser ut lär bli en överraskning.

Omslagsbild till boken "Ljusgrönt och aska".
Vårens trender och nykomlingar

Ser du några trender i lyriken våren 2014? I så fall, vilka? Hur skiljer de sig från tidigare år?

– Trender är oftast något man ser i perspektiv mot det förgångna. Kanske är det värt uppmärksamhet att lite mer än hälften av vårens poeter är kvinnor? En annan iakttagelse är att säsongen bjuder på få översättningar. Annars är det en blandad kompott av poesi vi har att se fram mot. Positioneringarnas tid verkar glädjande nog vara över. Ingen "språkmaterialism". Inga poetiska grupperingar.

Finns det några debutanter i din lista? Och kanske några särskilda som man ska hålla extra koll på framöver?

– Det finns åtminstone en debutant jag är nyfiken på och det är Jonas Gren. Annars är varje debutant av intresse. En debut bär i princip på fröet till ett stort författarskap.

Kom igång med lyrik!

Omslagsbild till boken "Det röda".
För den ovane, har du några tips på hur man "kommer igång" med lyrik? Genren kanske ofta ses som svår – har du några tips på hur man kan komma igång, och kanske inse att det inte är svårt?

– Till ovana lyrikläsare brukar jag säga: "Läs det som står på sidorna". Eller: "Slappna av och lyssna på musiken i det du hör". Glöm grundskolan och gymnasiet. Poesi kan vara som en målning som man tar in direkt utan spärrar. Poeter krånglar sällan medvetet till sina texter. Dikterna ser ut som de gör av ren nödvändighet. Jag tror att det ofta är läsaren som försvårar diktmötet och inte tvärt om.

–- Några tips på rättframma men tänkvärda poeter är Claes Andersson, Ingrid Arwidsson, Uppsalapoeten Carl-Erik af Geijerstam - en iakttagare som varsamt gör dikt av det vi har nära inpå oss, Lars Gustavsson - hans senare diktsamlingar, Kristina Lugn, Ulla Olin, Sonja Åkesson, Lars Norén - som faktiskt är en utmärkt poet.

Krister om sin senaste bok

Du är ju själv aktuell med en ny bok. Berätta vad den handlar om och hur du fick idén till den!

Omslagsbild till boken "Andningsbok - Landskapsbok".
– Just det. I slutet av november kom min trettonde bok och min nionde diktsamling: Andningsbok – Landskapsbok (2013). Den handlar, precis som titeln säger, om andning och kvävning, om astma och resor. Om ung längtan efter frihet och en vuxens hantering av sin ångest. Vardag och fantasteri sida vid sida.

– Ingen av mina böcker, hittills, kommer ur eller från en enda specifik idé. Ofta är idéerna många och har sin upprinnelse i stämningar, lek med ord, bilder, blixtsnabba intryck från omgivningen. Allt det där kan få sitt omedelbara utlopp i en text. Men materialet kan också ligga till sig någonstans och gro först efter många år. Flera av mina böcker har skrivits i omgångar och med långa pauser samtidigt som jag under tiden skrivit och gett ut böcker som haft en snabbare tillkomsthistoria. Generellt kan jag säga att allt jag skriver hänger samman. Som den finske poeten Pentti Saarikoski menar när han liknar dikten
vid svampar och mycel.

 

Läs mer:

 

Finns inte boken?

Om böcker inte finns på ditt bibliotek kan du lämna inköpsförslag till personalen. Biblioteket kan även låna in böcker från andra bibliotek. Du kan även göra ditt inköpsförslag här på Bibli. För att göra det går du till din kommun.

Välj kommun: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar

 

Text: Anna Theorell
Bild: Krister Gustavsson (foto: Martin Andér); Omslagsbilder

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Anna Theorell den 22 januari 2014