Låna en surfplatta

Har du av någon anledning svårighet att läsa?

Du kanske har nedsatt syn eller dyslexi eller något annat som gör det svårt?

Du som har fyllt 18 år kan få låna en surfplatta av oss.

Den gör det möjligt att förstora böckernas text.

Du kan också lyssna på tusentals böcker i den.

Vi hjälper dig förstås med tekniken. 

Hör av dig till något av våra bibliotek.