Lånevillkor

Här kan du läsa mer om våra lånevillkor.

(I och med GDPR har vi uppdaterat våra lånevillkor med mer information om vår behandling av dina personuppgifter.)

Vem får skaffa lånekort?

Från den dag du fyllt 6 år eller går i förskoleklass kan du få ett lånekort hos oss. Du som är under 18 år behöver ha en vårdnadshavares tillåtelse. Enklast är att du kommer in till oss med någon av dina vårdnadshavare. Det går också bra att komma med en lärare som fått med sig en skriftlig tillåtelse från någon av dina vårdnadshavare. Du som är över 18 år behöver ta med dig en giltig ID-handling med foto. Du kan fylla i en ansökan om lånekort på biblioteket eller här på hemsidan.

Lånekortet en personlig värdehandling

Lånekortet är en personlig värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för de böcker och annat material som blir lånat med ditt kort. Ta alltid med lånekortet när du vill låna något från biblioteket. Förlorar du ditt kort ska du anmäla det till biblioteket så vi kan göra ett nytt åt dig.

Vilka uppgifter lagras i bibliotekssystemet?

För att vi ska kunna hantera in- och utlåning, reservationer med tillhörande tjänster som avisering av inkomna beställningar behöver vi spara ditt namn, personnummer, din adress samt ett telefonnummer för kontakt. Biblioteksdatasystemet registrerar även kön baserat på ditt personnummer, om du anser att informationen är felaktig får du gärna säga till.

Personnummer använder vi när vi kontrollerar din identitet, d.v.s. när du skaffar lånekort och om du behöver ett nytt lånekort. I annat fall ber vi dig använda lånekortet eller numret på lånekortet som identifikation hos oss. Om du är talbokslåntagare finns informationen i vårt biblioteksdatasystem för att vi på biblioteket ska kunna tillgodose ditt behov av talböcker.

För att vi ska kunna skicka aviseringar om inkomna böcker eller digitala utlåningskvitton behöver vi din e-post och/eller ditt mobiltelefonnummer. Du behöver inte lämna dessa uppgifter, men vi kan i så fall inte skicka digitala utlåningskvitton eller aviseringar till dig.

Vad händer med mina personuppgifter?

För det mesta finns dina uppgifter lagrade i systemet utan att vi behöver göra något med dem. Det läggs till böcker när du lånar eller tas bort böcker när du lämnar tillbaka, eller så skickar vi ut påminnelser och aviseringar till dig. Till exempel när du har en bok som snart ska vara tillbaka eller när du har en bok som väntar.

Använder du dig av vår hemsida för att följa dina låna och reservera böcker så kan du själv hålla koll på dina uppgifter via fliken Mina sidor. Informationen som du får där hämtas direkt från vårt biblioteksdatasystem när du loggar in med numret på ditt lånekort och en pinkod som du får via biblioteket.

När du lånar e-böcker eller e-ljudböcker skickas ett användar-id mellan systemen istället för att skicka någon av dina uppgifter. Ibland leder det till att vårt biblioteksdatasystem inte har informationen om att ni har lånat exempelvis e-böcker. Fördelen med att systemen skickar ett användar-id är att vi slipper dela era uppgifter med fler än nödvändigt.

Vi uppskattar om du hjälper oss hålla dina uppgifter korrekta då vi inte har någon automatiskt uppdatering av dem.

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Så länge du lånar böcker hos oss sparar vi dina personuppgifter. Om du av någon anledning är inaktiv under 3 år kommer vi däremot att ta bort dina uppgifter. Om du uteslutande lånar böcker digitalt kan det hända att biblioteksdatasystemet inte får information om dina lån och flaggar ditt konto som inaktivt. Det är därför bra om du kommer in på biblioteket ibland och lånar något eller håller dina uppgifter uppdaterade via hemsidan.

Kommer du tillbaka efter 3 år får du alltså ansöka om ett nytt lånekort hos oss. Du kan också be om att avsluta ditt lånekort, vi kommer då att ta bort dina personuppgifter så fort vi ser att du varken har lån eller avgifter knutna till ditt användarkonto hos oss.

Lånetider

I vanliga fall får du låna böcker i 28 dagar, det vill säga 4 veckor. De undantag vi har är böcker som är mycket efterfrågare och fjärrlån. Böcker som är mycket efterfrågade får du låna i 14 dagar. Har du gjort ett fjärrlån via oss bestämmer biblioteket som äger boken när den ska vara tillbaka. Om du vill kan vi skicka en påminnelse till dig när det är några dagar kvar av lånetiden. Kom in till oss och be oss lägga in numret till den mobiltelefon eller den mailadress du vill få påminnelsen till.

När du lånar e-böcker eller e-ljudböcker är lånetiden alltid 28 dagar, men det går bara att låna 3 nya böcker under en vecka. E-böcker och E-ljudböcker försvinner normalt sett automatiskt från ditt konto när tiden går ut.

Sekretess

Sekretess gäller för allt du lånar. Bara de som behöver arbeta med systemet får tillgång till dina uppgifter. Vi som arbetar på biblioteket får skriva på en sekretessförbindelse innan vi får arbeta med biblioteksdatasystemet. Andra som arbetar med systemet är de som sköter drift och support åt oss. De kan komma i kontakt med dina uppgifter när de hjälper oss med något fel eller någon störning i systemet.

När du återlämnar dina lån försvinner informationen om att det var just du som hade böckerna hemma. De enda undantagen är om det finns en avgift knuten till ditt lån eller om du specifikt begär att vi ska spara dina lån. Har du fått en avgift måste den betalas innan informationen försvinner.

Den information som sparas är statistik om själva lånet. Vi behöver exempelvis veta hur många gånger en bok är lånad och vilka åldersspann som lånar mest, men för det behöver vi inte känna till vilka böcker just du har lånat.

Vad händer om boken försvinner eller hunden äter upp den?

Om boken du lånat kommer bort eller blir skadad tar vi ut en avgift på 300 kronor för att ersätta exemplaret. Det går också bra att skänka ett annat exemplar av samma bok till biblioteket. I normala fall skickar vi ut så kallade kravbrev till dig en gång i veckan efter att lånetiden gått ut. I kravbreven står det att du bör lämna tillbaka boken snarast.

När vi skickat tre kravbrev kommer vi en vecka senare skicka ett ersättningskrav. I ersättningskravet står det att du får betala avgiften eller lämna in ett ersättningsexemplar. Vi vill gärna att du hör av dig direkt när du vet att du inte kan lämna in boken du lånat. Då kan vi lösa det tillsammans med dig.

Du som är under 18 år blir inte skyldig att ersätta böcker eller annat material.

Övriga avgifter

  • Hantering av fjärrlån 10 kr/per media
  • Nytt lånekort 10 kr

Information om GDPR på Östhammars kommun