Lånevillkor

Här kan du läsa mer om våra lånevillkor.

Vem får skaffa lånekort?

Från den dag du fyllt 6 år kan du få ett lånekort hos oss. Du som är under 18 år behöver ha en vårdnadshavares tillåtelse. Enklast är att du kommer in till oss med någon av dina vårdnadshavare. Det går också bra att komma med en lärare som fått med sig en skriftlig tillåtelse från någon av dina vårdnadshavare. Du som är över 18 år behöver ta med dig en giltig ID-handling med foto. Du kan fylla i en ansökan om lånekort på biblioteket eller här på hemsidan.

Lånekortet en personlig värdehandling

Lånekortet är en personlig värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för de böcker och annat material som blir lånat med ditt kort. Ta alltid med lånekortet när du vill låna något från biblioteket. Förlorar du ditt kort ska du anmäla det till biblioteket.

Lånetider

I vanliga fall får du låna böcker i 28 dagar, det vill säga 4 veckor. De undantag vi har är böcker som är mycket efterfrågare och fjärrlån. Böcker som är mycket efterfrågade får du låna i 14 dagar. Har du gjort ett fjärrlån via oss bestämmer biblioteket som äger boken när den ska vara tillbaka. Om du vill kan vi skicka en påminnelse till dig när det är några dagar kvar av lånetiden. Kom in till oss och be oss lägga in numret till den mobiltelefon eller den mailadress du vill få påminnelsen till.

Sekretess

Sekretess gäller för allt du lånar. När du återlämnar dina lån försvinner informationen om att det var just du som hade böckerna hemma. Det enda undantaget är om det finns en avgift knuten till ditt lån. Då måste avgiften betalas innan informationen försvinner. Låntagarregistret är godkänt av datainspektionen.

Vad händer om boken försvinner eller hunden äter upp den?

Om boken du lånat kommer bort eller blir skadad tar vi ut en avgift på 300 kronor för att ersätta exemplaret. Det går också bra att skänka ett annat exemplar av samma bok till biblioteket. I normala fall skickar vi ut så kallade kravbrev till dig en gång i veckan efter att lånetiden gått ut. I kravbreven står det att du bör lämna tillbaka boken snarast. När vi skickat tre kravbrev kommer vi en vecka senare skicka ett ersättningskrav. I ersättningskravet står det att du får betala avgiften eller lämna in ett ersättningsexemplar. Vi vill gärna att du hör av dig direkt när du vet att du inte kan lämna in boken du lånat. Då kan vi lösa det tillsammans med dig.

Du som är under 18 år blir inte själv skyldig att ersätta böcker eller annat material. Vi skickar istället ut ett krav till din målsman. Det är därför viktigt att ni båda läser igenom lånevillkoren.

Övriga avgifter

På biblioteket tar vi ut avgifter för kopior, utskrifter, fjärrlån, fax och ersättning av borttappade lånekort. Vissa fjärrlån gör vi på Uppsala Stadsbibliotek som vår transport kör till en gång i veckan. De fjärrlånen tar vi inte ut avgift på.

Prislista (reviderad februari 2017)

  • Hantering av fjärrlån 10 kr/per media
  • Kopior och utskrifter 2 kr/ark
  • Fax 10 kr/mottagare
  • Ersättning av borttappat lånekort 10 kr