Låneregler/Avgifter

Här hittar du information om våra låneregler och avgifter.

Vem får skaffa lånekort?

Från den dag du fyllt 6 år kan du få ett lånekort hos oss. Du som är under 18 år behöver ha en vårdnadshavares tillåtelse. Ni fyller i ett förbindelsekort och kommer in till biblioteket. Det går också bra att komma med en lärare som fått med sig ett påskrivet förbindelsekort från någon av dina vårdnadshavare.
Du som är över 18 år behöver giltig ID-handling med foto och en postadress.

Lånetid

I vanliga fall får du låna böcker i 28 dagar, det vill säga 4 veckor. De undantag vi har är böcker som är mycket efterfrågade och fjärrlån. Böcker som är mycket efterfrågade får du låna i 14 dagar. Har du gjort ett fjärrlån via oss bestämmer biblioteket som äger boken när den ska vara tillbaka.

När du har lånat får du ett kvitto på vilka böcker du har lånat. Där står det vilket datum de ska vara tillbakalämnade.

Påminnelse

Om du vill kan vi skicka en påminnelse till dig när det är en dag kvar av lånetiden. Kom in till oss och be oss lägga in numret till den mobiltelefon eller den mailadress du vill få påminnelsen till.

Lånekortet - en personlig värdehandling

Lånekortet är en personlig värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för de böcker och annat material som blir lånat med ditt kort. Ta alltid med lånekortet när du vill låna något från biblioteket. Förlorar du ditt kort ska du anmäla det till biblioteket.

Sekretess

Sekretess gäller för allt du lånar. När du återlämnar dina lån försvinner informationen om att det var just du som hade böckerna hemma. Det enda undantaget är om det finns en avgift knuten till ditt lån. Då måste avgiften betalas innan informationen försvinner. Låntagarregistret är godkänt av datainspektionen.

Avgifter

Vad händer om boken försvinner eller går sönder?

Om boken du lånat kommer bort eller blir skadad tar vi ut en avgift för att ersätta exemplaret. Det går också bra att skänka ett annat exemplar av samma bok till biblioteket. I normala fall skickar vi ut så kravbrev till dig en gång per vecka efter att lånetiden gått ut. I kravbreven står det att du bör lämna tillbaka boken snarast. Efter att vi skickat två kravbrev skickas en räkning.

Du som är under 18 år blir inte själv skyldig att ersätta böcker eller annat material. Vi skickar istället ut krav och räkning till din målsman. Det är därför viktigt att ni båda läser igenom lånevillkoren innan ni skriver på förbindelsekortet.

Övertidsavgift

För barnböcker lånade av vuxna samt böcker lånade av barn och ungdomar upp till 18 år betalas ingen övertidsavgift.

Vårt datasystem registrerar om din bok är försenad. Övertidsavgiften registreras på ditt lånekonto.

Ersättning för borttappade och förstörda medier tas ut beroende på medietyp. Du kan antingen betala en räkning som skickas hem till dig eller kontant på biblioteket. Istället för att betala kan du också välja att köpa in ett ersättningsexemplar av boken och lämna till biblioteket. 

Per bok, media     1 kr/vardag
Per DVD -film        20 kr/vardag

Övriga avgifter

På biblioteket tar vi ut avgifter för kopior, utskrifter och fjärrlån. Om du har tappat bort ditt lånekort kan du köpa ett nytt.

Prislista

  • Hantering av fjärrlån 10 kr/per media
  • Kopior och utskrifter A4 3 kr/ark, A3 5 kr/ark
  • Ersättning av borttappat lånekort 10 kr