Låneregler och avgifter

Lånetider

Lånetiden är normalt 4 veckor. Material som är mycket efterfrågat har kortare lånetid.

Omlån kan ske per telefon. Har du en pinkod kan du skaffa ett Biblinordkonto och låna om våra böcker här på vår webbplats. Vill du låna om en bok som vi har lånat från ett bibliotek i annan kommun måste du däremot kontakta oss.

I regel har du rätt att låna om en bok två gånger om den inte är beställd av annan låntagare. 

Förseningsavgifter

Per bok, CD (vuxenlitteratur)*   1 krona per dag
Maxbelopp per bok, CD*    50 kronor
Maxbelopp per återlämningstillfälle*   110 kronor

Påminnelseavgift

Avgift för utsänd påminnelse (krav)*   10 kronor

* Gäller låntagare som fyllt 18 år

Fjärrlåneavgifter                                                           

Per bok   10 kronor
För artiklar och kopior från andra bibliotek tar
vi ut kostnadstäckning, det vill säga det är 
det
lånegivande bibliotekets avgifter som 
gäller.

Ersättningsavgifter

Förnyat lånekort (vuxna)   25 kronor
Förnyat lånekort (barn)   10 kronor
Vuxenbok/ljudbok   320 kronor
Barnbok/ljudbok   120 kronor
Enstaka tidskrift   50 kronor
Årgång tidskrift   320 kronor
Musik-CD   200 kronor

Särskilt dyra eller billiga medier ersätts efter bedömning av bibliotekarien.

Kopieringsavgifter

4-sida svart-vit   4 kronor
A4-sida färg   6 kronor
A3-sida svart-vit   5 kronor
A3-sida färg   15 kronor