Låneregler och avgifter

Lånetider

Lånetiden är oftast 28 dagar, men är det kö på materialet är lånetiden 14 dagar. Om ingen står i kö på materialet kan du göra ett omlån. Har du en pinkod kan du skaffa ett Biblinordkonto och låna om här på vår webbplats.

Du kan också kontakta oss via mail eller telefon. Vill du låna om material som vi har lånat från ett bibliotek i en annan kommun måste du kontakta oss.

Förseningsavgifter

Per material (vuxenlitteratur - 1 krona per dag)
Maxbelopp per material - 50 kronor

Fjärrlåneavgifter

Per material - 20 kronor
Per artikelkopia - 40 kronor

Ersättningsavgifter

Förnyat lånekort (vuxna) - 25 kronor
Förnyat lånekort (barn) - 10 kronor
Vuxenbok/ ljudbok - 320 kronor
Barnbok/ ljudbok - 120 kronor
Enstaka tidskrift - 55 kronor
Årgång tidskrift - 320 kronor
Musik-CD - 200 kronor
Fjärrlån - 700 kronor

Särskilt dyra eller billiga medier ersätts efter bedömning av bibliotekarien.Kopieringsavgifter

A4-sida svart/vit - 4 kronor
A4-sida färg - 6 kronor
A3-sida svart/vit - 5 kronor
A3-sida färg - 13 kronor