Talböcker/Legimus

Talböcker

Talböcker är till för dig som är synskadad, har ett läshinder eller någon annan funktionsnedsättning som hindrar dig från att läsa tryckt skrift.

På biblioteket kan du låna och få hjälp med att hitta talböcker.

Talböcker är böcker som är inlästa på DAISY. DAISY-skivor kräver en speciell spelare som går att låna på biblioteket för korttidslån eller från Syncentralen. Även cd-spelare som kan läsa mp3-format kan fungera.

Biblioteket laddar ner talböcker från Legimus. Du kan själv söka efter böcker i Legimus katalog.

Legimus

Legimus är MTM:s digitala bibliotek (Myndigheten för tillgängliga medier). Därifrån kan du själv ladda ner böcker hemifrån. Du behöver en e-postadress och registrera dig som låntagare på biblioteket. Kontakta ditt bibliotek för att registrera dig. 

Hemsändning av talböcker

Om du inte har möjlighet att besöka biblioteket kan du få hemsändning av talböcker enligt önskemål. Kontakta biblioteket på 0293-21 82 61.

Vill du veta mer talböcker på biblioteken i Tierp är du välkommen att kontakta oss.