Lokalsamling

Här hittar du gott om litteratur om vår kommun, av lokala författare, om vårt närområde. Välkommen in!

Karl XIII:s bro i Älvkarleby

Stig Dagerman. Foto: Sune Stigsjöö Stig.

Lokalsamling Älvkarleby kommun

 1. Gårdskär

  Undertitel: Från istiden-1800 - talet
  Av: Lejdeby, mats
  Språk:
  Publiceringsår: 2021
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: Bok
 2. Gårdskär

  Undertitel: i äldre tider
  Av: Jacobsson, Elisabeth
  Språk:
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: Bok
 3. Upplandsbodarna

  Undertitel: Från några bodar till kommuncentrum
  Av: Blomberg, Conny
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: Bok
 4. Tillsågad

  Undertitel: Så minns jag barndomen i sågverkssamhället Skutskär kring 1950
  Av: Lindblad, Karl Åke
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2015
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: Bok
 5. När Skutskär kom till

  Undertitel: Sågverkssamhället Skutskär på Astrups tid under Stora Kopparbergs Bergslags AB:s första decennier
  Av: Blomberg, Conny
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2014
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: Bok
 6. Rotskär

  Undertitel: Från betesskär till villasamhälle
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2013
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: Bok
 7. Älvkarleby kommun 150 år

  Undertitel: Tapahtumia ja aikakausia, henkilöitä ja yhdistyksiä
  Av: Lindblad, Karl-Åke
  Språk:
  Finska
  Publiceringsår: 2013
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: Bok
 8. Älvkarleby kommun 150 år

  Undertitel: Händelser och epoker, personer och sammanslutningar
  Av: Lindblad, Karl-Åke
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2013
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: Bok
 9. Skutskärs SK 50 år

  Undertitel: 1960-2010
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2010
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: Bok
 10. Menolippu Skutskäriin, kiitos

  Undertitel: En enkel till Skutskär, tack
  Av: Lindblad, Karl-Åke
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2010
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: Bok
 11. Bäcken

  Undertitel: Minnesbilder från livet i "Bäcken" under 40- och 50-talen
  Av: Ingvast, Håkan
  Språk:
  Publiceringsår: 2009
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: Bok
 12. Harnäs bruk

  Undertitel: Ett bruk att minnas
  Av: Lind, Jessica
  Språk:
  Publiceringsår: 2003
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: Bok
 13. Älven skogen bruken

  Undertitel: Älvkarleby genom tiderna. Kulturmiljöprogram för Älvkarleby kommun 2002
  Av: Erikson, Marja
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2002
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: Bok

Lokalsamling Uppland

 1. Hållnäs en tidsresa

  Av: Cederqvist, Rosita
  Språk:
  Publiceringsår: 2021
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: Bok
 2. Harnäs

  Undertitel: Ett fabrikssamhälle på femtiotalet
  Av: Sundberg, Åke
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2021
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: Bok
 3. Flottningen från Gysinge till havet

  Undertitel: Den samlade bilden av virkestransporten på nedre Dalälvens fjärdar och i timmerrännor till kusten
  Av: Löf, Bengt ; Andersson, Bertil ; Holmström, Jarl ; Carlsson, Ulf ; Lundgren, Helena : Knutsson Udd, Lena
  Språk:
  sve
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: Bok
 4. Eriksgatan Uppland

  Undertitel: guidebok till den medeltida kungsvägen
  Av: Hjelt, Thomas
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: Bok
 5. Sandby

  Undertitel: En by i Uppland 1700-1800 talen
  Av: Belin, Hans
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: Bok
 6. Vandra Upplandsleden

  Undertitel: ledens alla etapper samt förslag på vandringsturer och sevärdheter
  Av: Isaksson-Lutteman, Gunnika
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2015
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: Bok
 7. Hargs bruk1600-1700-talet

  Undertitel: berättelsen om Hargs bruk och dess ägare
  Av: Dietrichson, Rose-Marie
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2012
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: Bok
 8. Hitta Uppland

  Undertitel: guiden till naturen och kulturen
  Av: Fontell, Ylva
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2011
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: Bok
 9. Vallonvägar

  Undertitel: en vecka i svenska Vallonien
  Av: Grälls, Annika
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2011
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: Bok
 10. Soldattorp i Uppland

  Undertitel: soldatfamiljernas hus och levnadsvillkor
  Av: Berglund, Kristina
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2011
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: Bok
 11. Örskär - tragedin på den förtrollade ön

  Undertitel: en berättelse om olyckan 1877 och en dokumentation över ön
  Av: Andersson, Östen
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2011
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: Bok
 12. Lövstabruk

  Undertitel: ej sin like i hela riket
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2011
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: Bok
 13. Friluftsliv kring Uppsala

  Undertitel: en guide till mer än 120 vinter- och sommarturer från Örskär i norr till Härjarö i söder
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2008
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: Bok
 14. Herrgårdarnas historia

  Undertitel: arbete, liv och bebyggelse på uppländska herrgårdar
  Av: Ulväng, Göran
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2008
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: Bok
 15. Uppland

  Av: Bergqvist, Ulf
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2007
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: Bok
 16. Farfars Uppland

  Undertitel: flygfotografier och vykort från uppländskt 1930-tal
  Av: Rogberg, Mats
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2007
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: Bok
 17. Uppland under tusen år

  Undertitel: landets folkrikaste landskap : historia, kultur, näringsliv, slott, kristenhet, kunglighet, bruk, profiler, städer, krig
  Av: Hedin, Gunnar
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2003
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: Bok

DVD Filmer

 1. Helge Pettersson- minnesbilder 1

  Undertitel: En filmdokumentär om vardagslivet i Älvkarleby kommun under 30-40-50 talet signerad Helge Pettersson
  Av: Alsne, Sten-Georg
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: DVD
 2. Helge Pettersson- minnesbilder 2

  Undertitel: En filmdokumentär om vardagslivet i Älvkarleby kommun under 30-40-50 talet signerad Helge Pettersson
  Av: Alsne, Sten-Georg
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: DVD
 3. I fäders och mödrars spår

  Undertitel: En film om bussrundturen i Älvkarlebybygdens 5000-åriga historia med Jarl Holmström som guide
  Av: Alsne, StenGeorg/Foto
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2017
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: DVD
 4. En kyrka berättar

  Undertitel: en film signerad Sten Georg Alsne
  Av: Alsne, Sten-Georg
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2016
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: DVD
 5. Carl XIII:bro

  Undertitel: ett svenskt kulturarv
  Av: Alsne, Sten-Georg
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2014
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: DVD
 6. Ryssen kommer

  Undertitel: om Rysshärjningarna i Roslagen 1719
  Av: Alsne, Sten-Georg
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2014
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: DVD