Maj-juni 2021

På bilden står det Skolbiblioteket Nyheter och information som en rubrik

Bokjuryn
Bokjuryprojektet är nu avslutat. Vinnande böcker bland de yngre eleverna är Handbok för superhjältar 5 tätt följd av Penguin Rumble 4 och Mårrspöket. Bland de äldre är det Röd zon, Det grå skåpet och Balladen om sångfåglar och ormar som fått flest röster. Hos de äldre är det precis som tidigare år rysare som gått bäst, men för de yngre är det mer blandat. Här finns hästböcker, humor, serier och deckare med bland favoriterna. Sammanlagt var det 60 böcker som fick röster. Vi har lagt ut hela Bokjuryns topplista på bibliotekets webbplats. Där finns också två affischer med topplistorna, en för äldre och en för yngre. Skriv gärna ut och sätt upp på skolan.

Skapande skola läsåret 2021/22
Vi har fått besked från Kulturrådet att vi beviljats 260 950 kr i skapande skola-bidrag för läsåret 21/22, jätteroligt. Jag har börjat kontakta berörda lärare och kulturaktörer för planering och bokning av de olika projekten.

Utredning om stärkta skolbibliotek
Regeringen har tillsatt en utredning med uppdrag att utreda och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever likvärdig tillgång till skolbibliotek. Utredningen är nu ute på remiss och Heby kommun är en av remissinstanserna. Utredningen ger många välgrundade förslag på hur skolbiblioteksverksamheten kan stärkas. Några av de viktigaste är att eleverna ska ha tillgång till skolbibliotek på den egna skolenheten, lagstadgad definition av skolbibliotekets uppdrag och bemanning av fackutbildade bibliotekarier. Läs hela utredningen Skolbibliotek för bildning och utbildning.

Skolbiblioteksmöte
Den 18/5 var det digitalt skolbiblioteksmöte. Alla med ansvar för skolbiblioteken på F-6 var inbjudna och representanter från Harbo, Heby och Östervåla hade möjlighet att delta. Jag informerade om regeringens utredning av stärkta skolbibliotek, skolbiblioteksavdelningens webbplats och skolbibliotekskatalogen där det går att söka och se vilka böcker som finns i varje skolas skolbibliotek. Vi pratade också om facklitteratur för skolpersonal, klassuppsättningar och skyltning i skolbiblioteken. Representanterna berättade sedan hur skolbiblioteket på deras skola fungerar och tipsade varandra om arbete med böcker och läsning. Protokollet från mötet finns bifogat längst ner i nyhetsbrevet.

Återlämning av böcker
Vi kommer skicka ut listor på de böcker eleverna har på sina skollånekort och på era lärarlån. Hjälps gärna åt att få tillbaka böcker till skol- och folkbibliotek vid terminens slut. Om ni är osäkra på vilket bibliotek boken tillhör titta på sista sidan, där finns en stämpel med bibliotekets namn. Är ni osäkra kan ni skicka böckerna till mig så ser jag till att de hamnar rätt.

Önskar er alla en riktigt skön sommar!

Nya böcker

Åk F-6

Åk 7-9

Fakta