Mars 2021

På bilden står det Skolbiblioteket Nyheter och information som en rubrik

Studielådor från Upplandsmuseet
Under våren gör Upplandsmuseet en riktad satsning till skolorna i Östhammars och Heby kommuner. De vill ge skolor möjlighet att boka någon av Upplandsmuseets studielådor och arbeta med dem direkt i klassrummet. Studielådorna bokas två veckor i taget och hämtas och lämnas på Upplandsmuseet i Uppsala. Maila Vilhelm Sundbom, e-post Vilhelm.Sundbom@upplandsmuseet.se, om ni har frågor kring studielådorna eller vill boka. 

De tre studielådorna är:
Järnålderskistan: I kistan finns olika verktyg som användes i vardagslivet, smycken, kläder och musikinstrument. Här finns också faktablad och förslag på saker ni kan prova att tillverka själva.

Båtsmanskistan: Lär mer om människorna på 1600-talet genom kopior av enkla vardagsföremål som grävdes fram ur skeppets inre, böcker, videofilm samt fakta- och arbetsblad. Lärarhandledning medföljer.

Samelådan: Lär er mer om urfolket samer och Sápmi genom Samelådan som innehåller kartor, böcker, föremål, kläder och musik.

Källkritikens dag
Den 13 mars är det källkritikens dag. Här kommer några tips på bra webbplatser som ni kan ha nytta av i arbetet med källkritik och informationssökning. 

Skolverket
På Skolverkets hemsida finns modulen ”Kritisk användning av nätet”. Här finns förslag på lektionsupplägg kring kritiskt förhållningssätt, söktekniker och nätetik. 

Statens medieråd
Statens medieråds webbplats finns lektionsplaneringar och information om medie- och informationskunnighet (MIK).

Internetstiftelsen
På Internetstiftelsens webbplats Digitala lektioner finns lektioner i digital källkritik och nätetik.

MIK-portalen
MIK-portalen finns lektionsförslag och material för att arbeta med grundskoleelevers medie- och informationskunnighet

För tips på fler resurser om källkritik se vår länksamling om MIK

MÅNADENS BOK

Böcker om källkritik och informationssökning. Hör av er om ni vill låna.

För fler böcker om källkritik och informationssökning se vår länksamling om MIK