Mars-april 2022

På bilden står det Skolbiblioteket Nyheter och information som en rubrik

Med anledning av kriget i Ukraina och den desinformation som sprids ökar behovet av att lära eleverna källkritik, men även källtillit, och att undervisa i medie- och informationskunnighet. Nedan finns länkar till bra resurser.

Skolverkets har tagit fram ett stödmaterial med anledning av kriget i Ukraina: Att prata med barn och unga om krig och kriser. Bland annat nämns vikten av källkritik.

MIK Sveriges kunskapsbank - På Statens medieråd finns lektionsplaneringar och information om medie- och informationskunnighet (MIK). Här finns material från Internetstiftelsen, Digiteket, Statens medieråd och Sveriges Utbildningsradio.

Digitala lektioner - Internetstiftelsens webbplats med lektioner i digital källkritik och nätetik

MIK för mig  - Statens medieråd, vänder sig till lärare, bibliotekarier, föräldrar och andra vuxna som vill lära sig mer om dagens medielandskap. Här hittar du digitalt verktyg fyllt med diskussionsfrågor, färdiga lektionspaket och övningar om källkritik, vinklade budskap och våra relationer på nätet.

Kritisk användning av nätet - Skolverkets modul med lektionsförslag kring kritiskt förhållningssätt, söktekniker och nätetik

MIKportalen - lektionsförslag och material för att arbeta med grundskoleelevers medie- och informationskunnighet

UR källkritik

Söka på nätet - material från skolverket kring hur elever kan använda olika sökstrategier så som frassökning och booleska operationer

Nosa på nätet - åk F-3

Bamse och källkritik - tidningen finns som klassuppsättning att låna från skolbiblioteksavdelningen

Fler länksamlingar med resurser för olika skolämnen, upphovsrätt och film.

Böcker om MIK

 1. Källkritik i undervisningen

  Undertitel: teori och praktik åk 1-3
  Av: Heimer, Maria
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2017
  Klassifikation: Pedagogisk metodik
  Finns som: Bok
 2. Det är bara att googla!

  Undertitel: svenskuppgifter i informationssökning och källkritik : ett kopieringsunderlag
  Av: Mannerheim, Filippa
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2014
  Klassifikation: Undervisningsmateriel
  Finns som: Bok