Medborgarkontor på Östervåla bibliotek

Tipspromenad, kaffe, rulltårta och många besökare

Kvinna bakom medborgarkontorets disk

Medborgarkontoret i Östervåla har äntligen öppnat efter att ha haft stängt i flera månader. Nu är kontoret inrymt på biblioteket i Östervåla.

- Det visade sig finnas ett stort intresse för det nyöppnade kontoret, berättar samhällsvägledare Nisse Lindholm. - Många kom till invigningen bara för att se sig om men vi hade faktiskt några riktiga ärenden också. Och rulltårtorna gick åt. Ett medborgarkontor har ett viktigt symbolvärde och många människor, framför allt äldre, tycker ofta att det känns bättre att reda ut frågor med en person man kan prata direkt med.

Människor kommer att kunna få vägledning i samhällsfrågor av olika slag, i energi- och klimatfrågor, konsumentfrågor och budgetfrågor.

Kontorets öppettider är måndagar och onsdagar 11.00 - 15.00 och torsdagar 14.00 - 18.00. Öppettiderna kommer att utv'ärderas till sommaren.

Text: Gun Johansson

 

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Gun Johansson den 12 mars 2013