Meröppet i Heby

Heby bibliotek har meröppet alla dagar kl. 09.00-21.00. Det innebär att biblioteket är tillgängligt för dig även de tider då personal inte är på plats.

Vårt meröppna bibliotek

Heby bibliotek har meröppet alla dagar kl. 09.00-21.00. Det innebär att biblioteket är tillgängligt för dig även de tider då personal inte är på plats.

När biblioteket är meröppet har du tillgång till den del av bibliotekslokalen som rymmer skönlitteratur, tidsskrifter och datorer. Här finns studieplatser, studierum.

Våra avdelningar med fack- och barn/ungdomslitteratur är stängda under meröppet. Ett begränsat utbud från dessa avdelningar kommer dock att köras fram i meröppetdelen. Det går även bra att reservera material från samtliga av bibliotekets avdelningar och hämta det under meröppettiderna.

Hur du kommer in i biblioteket

För att komma in i Heby bibliotek under meröppet behöver du en tagg och en fyrsiffrig kod. Taggen är individuell och ges till dig efter att du har skrivit under ett avtal. Taggen (och koden) fungerar som en nyckel som du använder för att öppna dörren. Har du tappat bort din tagg kostar en ny 150 kronor.

Klicka här för att hitta meröppet-avtalet. 

Hur du sköter dina biblioteksärenden

Låna och lämna tillbaka
Du behöver ha lånekort med pinkod med dig. Med hjälp av det kan du låna material vid vår utlåningsdator. Vid datorn står tydliga instruktioner om hur du gör.
Du återlämnar material i vår återlämningslåda, eller lämnar det till personalen under bemannade tider.

Reservera och hämta reserverat material
Du kan i förväg reservera böcker precis som vanligt. Det gör du genom att logga in på Mina sidor här på vår biblinord, eller be personalen om hjälp under bemannade öppettider. Dina reservationer hittar du på en vagn intill utlåningsdatorn. Reservationerna är anonyma och märkta med en kod som du får i samband med avisering.

Reservationer av fjärrlån går inte att hämta under meröppet. Dessa finns i informationsdisken och hämtas under bemannade öppettider.

En fråga om tillit

Ett meröppet bibliotek är en fråga om tillit. Vi litar på att du följer det avtal du skrivit under. I gengäld kan du lita på att vi gör vårt bästa för att du som besökare ska vara mer än nöjd med ditt meröppna bibliotek.

_____________________________________________________________________________________________

Meröppet bibliotek: regler och villkor 

1. Du måste vara 18 år för att få en tagg och därmed egen tillgång till meröppet!

2. Ingen under 18 år får vistas i lokalerna utan målsmans sällskap!

3. Det är strängt förbjudet att släppa in någon till meröppet!

4. Bara familjemedlemmar är välkomna tillsammans med dig. Du ansvarar då för dessa och ska under inga omständigheter lämna dem ensamma i lokalen!

5. Ditt besök registreras i vårt larmprogram. Vi skickar loggorna till polis om vi anser att det finns behov!

6. Taggen är personlig och får ej lånas ut till någon! Tappar du bort den måste du anmäla det till biblioteket! En ny tagg kostar 150 kronor.

7. Du får vistas i meröppet 09.00-21.00 måndag - söndag. Kl. 21.00 börjar larmet varna. Har du inte lämnat lokalen inom 10 minuter går larmet.

8. Var aktsam om lokalen och tillhörande inventarier. Du kan bli ersättningsskyldig för skador som direkt kan kopplas till dig.

9. Det är förbjudet att äta eller dricka vid datorerna.

10. Det är förbjudet att dricka alkohol, bruka narkotika eller röka i lokalen.

11. Städa upp efter dig själv innan du lämnar lokalen.

12. Respektera andras studiero och anpassa din ljudnivå till övriga besökares behov.

13. Är du den sista att lämna lokalen, se till att:

  • alla fönster är stängda.
  • kranarna på toaletterna är avstängda.
  • ytterdörren är ordentligt stängd.

14. Angelägen information om meröppet skickas till den mailadress eller det mobiltelefonnummer som du anger vid registrering.

15. Nya ordningsregler kan tillkomma i efterhand. Du ansvarar själv för att hålla diguppdaterad genom att gå in på www.biblinord.se regelbundet.

  1. Kontakta oss

    Här hittar du kontaktuppgifter till våra olika biblioteksenheter och till bibliotekets ledning.

  2. Använda biblioteket

    Här hittar du information om sådant som lånekort, regler och villkor, meröppet och hur fjärrlån fungerar.