Minnet av en smutsig ängel

Henning Mankell skildrar Hanna Lundmarks färd från ett fattigt svenskt hem till ett välbärgat liv som bordellägare i Portugisiska Östafrika, numera Moçambique.

På grund av fattigdom kan Hanna inte bo kvar hos modern och syskonen i Ljungdalen, hon får tjänst som piga hos en handelsman i Sundsvall. Efter en tid blir hon kocka på ett fartyg med destination Australien. Under färden gifter hon sig med 3:e styrman men de får bara en månad på sig innan maken dör. Utom sig av sorg stannar Hanna kvar i hamnstaden Lourenço Marques (Maputo) och hamnar av en slump på ett hotell som visar sig vara en bordell.

Hon gifter sig med bordellägaren och blir strax därefter änka igen. Hanna slås av hur illa de vita behandlar den svarta befolkningen men finner själv att hon blir påverkad att handla likadant. Steg för steg förändras hon till att bli en förkämpe för de svarta men hon blir illa sedd av resten av den vita minoriteten. Hon blir även misstrodd av dem som hon försöker hjälpa och hon blir en ensam kvinna, förutom vänskapen med apan Carlos.

Jag tyckte det var en bra berättelse om en stark kvinna

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Maj Lindell den 9 september 2011