Om "Hur ska det gå?"

Du som är 9-12 år och gillar att skriva kan vara med i "Hur ska det gå?". Skicka in ditt bidrag till oss och var med i utlottning av böcker.

Blå penna mot gult papper. Foto: magda s, stock.xchng

Blå penna mot gult papper. Foto: magda s, stock.xchng
Precis som på våra bibliotek i länet vill vi även på webben inspirera unga till läsning och eget skrivande. En aktivitet är Hur ska det gå?. Det är en skrivaktivitet där etablerade författare skriver en början på en berättelse, som Biblis unga besökare sedan får skriva en fortsättningen på.

Bland dem som skickar in sitt bidrag lottar vi ut fina bokpriser. Vi publicerar även en del av texterna på bibli.se/barn.

Praktisk information

Din text får vara max 1000 ord (exklusive författarens text).

Mejla eller skicka in ditt slut med post till oss. Kom ihåg att skriva ditt namn och din adress, och att märka mejlet eller brevet med Hur ska det gå?.

Melja till redaktionen@bibli.se eller skicka brev till Bibli, Box 643, 751 27  Uppsala

Författaren äger upphovsrätten till sin del av texten och du äger upphovsrätten till din del av texten. Vi kommer endast att publicera texten här på Bibli.

Har du frågor?

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss:

 

Bild: Blå penna mot gult papper. (Foto: magda s, stock.xchng)

Skrivet av: Anna Theorell den 3 februari 2014