Plats för diskussion

Välkommen till Mötesplatsen, som i april hålls i Sävja. Ett forum där unga och beslutsfattare möts för att diskutera och för att lyssna. Under mars hölls Mötesplatsen i Gottsunda. Sara Forsman rapporterar från mötet.

Mötesplatsen är en arena för unga och beslutsfattare, som anordnas av Barnombudsmannen i Uppsala (BOiU) ungefär tre gånger per termin.

Vid varje tillfälle diskuteras aktuella frågor som rör unga. Tanken är att deltagarna vid Mötesplatsen ska lyssna på varandra för att beslut som rör unga ska bli bättre. Politik, kultur, sex, skola och fritidsfrågor är exempel på ämnen som diskuterats.

Mötesplatsen i Sävja

Vägskylt för mötesplats. Foto: Tage Olsin, Wikimedia Commons
Nästa gång hålls Mötesplatsen i Sävja, torsdag 25 april klockan 17.00-19.00. Då kommer det finnas chans att diskustera Sävjas framtid, med stort fokus på Sävja Kulturcentrum.

På plats finns ungdomar, politiker, beslutsfattare, Sävjabiblioteket, Sävja Fritidsgård och Operation Sävja.

Mötesplatsen i Sävja är ett samarbete mellan Barnombudsmannen i Uppsala, Sävjabiblioteket och Sävja fritidsgård.

Hållpunkter

17.00 Mingel i samlingssalen i Sävjaskolan.
17.30 Start för diskussionerna

Lokal

Samlingssalen vid Sävjaskolan

Mötesplatsen i Gottsunda

19 april hölls Mötesplatsen i Gottsunda. Sara Forsman som går sista året på GUC och som praktiserat på biblioteken i Uppsala var på plats och ger oss här en inblick i hur Mötesplatsen kan gå till.

Vid Mötesplatsen i Gottsunda, mars 2013. Foto: Rebecka Carlén

Unga ska få chans att tycka till

Jag stiger in på Gottsunda bibliotek där evenemanget Mötesplatsen ska äga rum. Människor har redan börjat strömma in, och jag sätter mig vid ett av borden framför scenen. På borden i biblioteket ligger broschyrer med information om vad mötet ska handla om. I dem står att projektet blev till för att unga ska få en chans att tycka till, och få svar på sina frågor. För att ungdomar och beslutsfattare ska få en chans att mötas och prata med varandra.

En skärm på scenen visar klipp där teatergrupper från Gottsunda dans & Teater utför sketcher i Gottsunda centrum. Nedanför scenen börjar borden att fyllas med folk i alla åldrar. Vid mitt bord sitter förutom några ungdomar även tre tjänstemän ifrån UL. Ett gäng nervösa artister fyller ut platsen bakom oss, det är några av Gottsunda dans & Teaters grupper, vars sketcher visas uppe på scenen. Stämningen i rummet är förväntansfull och när ett gäng ungdomar kliver upp på scenen tystnar alla och ser uppmärksamt på dem.

Maria Fredriksson från Gottsundabiblioteket, vid Mötesplatsen i Gottsunda, mars 2013. Foto: Rebecka Carlén
De presenterar sig som barnombudsmannens funktionärer, de är de som ska hålla i mötesplatsen. Ämnen som ska diskuteras under kvällen är bland annat bussar, betygsystem, fritidsgårdar och unga på arbetsmarknaden. Frågor som är centrala i Uppsala. Funktionärerna hälsar alla varmt välkomna och sedan drar teatergrupperna igång. De ska framföra små scener framarbetade ur de frågor som blivit inskickade till biblioteket i förväg.

Scener ur verkligheten

Första teatergruppen består av fem ungdomar som gestaltar en rörig skolmiljö med en stressad lärare som inte har tid för eleverna. När scenen är slut rungar applåderna i rummet och de unga skådespelarna ställer sig på rad.

– Mer resurser till skolan - vi är framtiden, säger de och får en ny applåd.

Nästa grupp gestaltar en musiklektion, där instrumenten är gamla och slitna. En vikare kommer in på scenen, men visar sig inte kunna någonting om ämnet, och är inte till någon hjälp alls. "Men det är inte riktigt mitt problem, känner jag", upprepar hon flera gånger och tycker att det är viktigare att prata i sin telefon. Eleverna är stressade över att inte få den hjälp de behöver. De pratar om hur äcklig lunchen kan vara. När scenen är slut säger de:

– Skolan borde få mer resurser. Vi får fel vikarier till fel ämne, dålig mat. Det borde finnas läxhjälp också, eftersom många inte har föräldrar hemma som kan hjälpa till med läxorna.

Gruppen tackas med en stor applåd. Några grupper till spelar, deras sketcher handlar om nonchalanta busschaufförer och dålig policy när det kommer till skolbusskorten, bristen på ungdomsgårdar och en otrygg utemiljö.

– Varför ska kulturaktiviteter vara så dyrt?

–  Det finns barn som inte får gå på sina aktiviteter för att utemiljön är otrygg.

Folk skrattar åt sketcherna, de innehåller helt klart humor också. Men när frågorna efter varje sketch ställs svart på vitt av de unga skådespelarna så nickar folk instämmande och allvaret känns i luften.

Efter att sista teatergruppen gått av scenen så kommer en lite äldre grupp tonåringar upp. De kommer ifrån Gottsunda fritidsgård och informerar om öppettider, olika grupper och vad de sysslar med under veckorna.

När de gått av kommer funktionärerna upp igen. De berättar att det nu är dags för diskussion, och att de ska dela upp sig och diskutera en fråga vid varje bord. Deltagarna i Mötesplatsen reser sig upp, och målmedvetet söker de sig till det bord där de kan få svar på sina frågor.

Diskussion om skolan

Vid mitt bord diskuteras skolan. Där sitter förutom en funktionär som leder diskussionen och ett gäng ungdomar, tre politiker. En presentationsrunda görs inledningsvis, där man också berättar vad man tycker är det bästa med Gottsunda. Simhallen, teatern, biblioteket och det mångkulturella nämns bland mycket annat.

Vid Mötesplatsen i Gottsunda, mars 2013. Foto: Rebecka Carlén
Sedan diskuteras sketcherna vi tidigare sett, om de stämmer eller inte. Vi som nyligen gått eller går i skolan vet att maten ofta är dålig och vikarierna sämre. Vi fortsätter prata om vad som borde ändras, och hur. Då och då blinkar kamerablixtar till. Ibland reser sig deltagare upp från ett bord och söker sig till ett annat för att få svar på sin nästa fråga.

Bussbordet populärt

Jag hamnar efter en stund vid bussbordet. Förutom diskussionsledaren och ett stort gäng ungdomar så sitter de tre tjänstemännen ifrån UL runt detta bord. Det är ett populärt bord, många av ungdomarna har sina händer i luften och väntar på sin tur. Men så småningom börjar tiden att ta slut, och ledarna blir tvungna att avsluta.

Inga lösningar, men bra diskussioner

Funktionärerna berättar i tur och ordning vad som har diskuterats vid de olika borden. Jag lägger märke att många ungdomar fortsätter tala med de ansvariga inom olika områden med lägre röster för att inte störa funktionärerna, som nu berättar om nästa mötesplats. De uppmanar alla att komma dit för att diskutera och få svar.

Deltagarna börjar så småningom att droppa ut från Gottsunda bibliotek. Jag haffar tre av funktionärerna för att snabbt fråga hur de tycker att allt gått.

– Även om vi inte direkt hittat några lösningar eller förslag på lösningar så har det varit väldigt bra diskussioner, vi är nöjda med det, enas de om.

Engagerade ungdomar fortsätter att prata, och det syns lång väg att de bryr sig. Just därför är det så viktigt att evenemang som Mötesplatsen genomförs. Så att fler får chans att göra sin röst hörd.

 

Läs mer

 

Text: Sara Forsman och Anna Theorell Bilder: Vägskylt för mötesplats. (Foto: Tage Olsin, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0); Bilder från Mötesplatsen i Gottsunda, mars 2013. (Foto: Rebecka Carlén)

 

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Anna Theorell den 23 april 2013