Prosten Lénström i Heby

Han skrev cirka 150 böcker som trycktes och gavs ut. Han skrev dessutom ytterligare 480 verk som förblev otryckta - lyrik, skådespel, hjältedikter, reseminnen, historiska krönikor… Han var docent i litteraturhistoria och litteraturrecensent. I hans bekantskapskrets ingick en tid Carl Jonas Love Almqvist. Bland hans lärare vid Uppsala universitet fanns Atterbom och Geijer.

Prosten Lénström på framsidan av boken Bläckhornets fånge
 Denne man, Teologie Doktor Carl Julius Lénström (1811-1893), kom att ha en betydelse för Hebys framväxt som nog inte kan överskattas. Han kom att påskynda Hebys utveckling från bondsocken till municipalsamhälle enligt författaren till boken om honom, Olle Nilson
 
I Heby verkade Lénström som prost under många år och här blev han inflytelserik även i många världsliga frågor. Bl.a. skola och fattigvård tillhörde hans domäner, liksom nykterhet och folkbibdning.
 
Han var en ivrig förespråkare för att Norra Stambanan skulle dras förbi Västerlövsta (Heby) och här hade han beslutsfattarnas öra, för så blev det.
 
Lénström tillhörde dessutom den trio av driftiga entreprenörer som bildade Tegelbruksbolaget som i liten skala inledde den för Heby så viktiga tegelbruksepoken.
 
Vad hade Heby varit idag Lénström förutan! När hade han tid att skriva alla dessa böcker egentligen? Kan hans fru och fem barn ha sett någonting av honom alls?

 Läs Olle Nilsons fascinerande skildring av denne inflytelserike skriftställare!
 

Text: Gun Johansson


 

  1. Gysinge

    Undertitel: gästrikebruket med vallonsmidet : hyttan, smederna, patronerna, älven
    Av: Nilson, Olle
    Språk:
    Svenska
    Publiceringsår: 2013
    Klassifikation: Norrland

    Finns som: Bok
  2. Sala-Gävle tur och retur

    Undertitel: Sala-Gysinge-Gävle järnväg, Enköping-Heby-Runhällens järnväg
    Av: Nilson, Olle
    Språk:
    Svenska
    Publiceringsår: 2011
    Klassifikation: Järnvägar och spårvägar

    Finns som: Bok
  3. Tämligen snäll och foglig

    Undertitel: vård och vakt på Salberga sjukhus 1930-1997
    Av: Nilson, Olle
    Språk:
    Svenska
    Publiceringsår: 2008
    Klassifikation: Hälso- och sjukvård

    Finns som: Bok
  4. När trängen förgyllde silverstaden

    Undertitel: T 5 1906-1927 Kungl. Västmanlands trängkår
    Av: Nilson, Olle
    Språk:
    Svenska
    Publiceringsår: 2008
    Klassifikation: Militärväsen

    Finns som: Bok
  5. Boken om tegelriket

    Undertitel: takteglet, bruken, arbetet, ägarna : Heby, Vittinge, Huddunge, Sala, Jugansbo, Östervåla, Harbo, Tärnsjö, Västerfärnebo, Möklinta
    Av: Nilson, Olle
    Språk:
    Svenska
    Publiceringsår: 2006
    Klassifikation: Teknik, Industri, Kommunikationer

    Finns som: Bok
  6. Inte för ro skull

    Undertitel: historien om en tröskverksbyggare och den tid han levde i
    Av: Nilson, Olle
    Språk:
    Svenska
    Publiceringsår: 2004
    Klassifikation: Svealand

    Finns som: Bok
  7. Postadress Runhällen

    Av: Nilson, Olle
    Språk:
    Svenska
    Publiceringsår: 2002
    Klassifikation: Svealand

    Finns som: Bok
  8. Alla tiders Kroksbo!

    Undertitel: upptäcktsfärd i Enåker 1850-2000
    Av: Nilson, Olle
    Språk:
    Svenska
    Publiceringsår: 2000
    Klassifikation: Svealand

    Finns som: Bok
  9. Bläckhornets fånge

    Undertitel: Carl Julius Lénström 1811-1893
    Av: Nilson, Olle
    Språk:
    Svenska
    Publiceringsår: 2010
    Klassifikation: Svensk litteraturhistoria

    Finns som: Bok

Taggar:

Skrivet av: Gun Johansson den 24 mars 2015