Prosten Lénström i Heby

Han skrev cirka 150 böcker som trycktes och gavs ut. Han skrev dessutom ytterligare 480 verk som förblev otryckta - lyrik, skådespel, hjältedikter, reseminnen, historiska krönikor… Han var docent i litteraturhistoria och litteraturrecensent. I hans bekantskapskrets ingick en tid Carl Jonas Love Almqvist. Bland hans lärare vid Uppsala universitet fanns Atterbom och Geijer.

Prosten Lénström på framsidan av boken Bläckhornets fånge

Prosten Lénström på framsidan av boken Bläckhornets fånge
 Denne man, Teologie Doktor Carl Julius Lénström (1811-1893), kom att ha en betydelse för Hebys framväxt som nog inte kan överskattas. Han kom att påskynda Hebys utveckling från bondsocken till municipalsamhälle enligt författaren till boken om honom, Olle Nilson
 
I Heby verkade Lénström som prost under många år och här blev han inflytelserik även i många världsliga frågor. Bl.a. skola och fattigvård tillhörde hans domäner, liksom nykterhet och folkbibdning.
 
Han var en ivrig förespråkare för att Norra Stambanan skulle dras förbi Västerlövsta (Heby) och här hade han beslutsfattarnas öra, för så blev det.
 
Lénström tillhörde dessutom den trio av driftiga entreprenörer som bildade Tegelbruksbolaget som i liten skala inledde den för Heby så viktiga tegelbruksepoken.
 
Vad hade Heby varit idag Lénström förutan! När hade han tid att skriva alla dessa böcker egentligen? Kan hans fru och fem barn ha sett någonting av honom alls?

 Läs Olle Nilsons fascinerande skildring av denne inflytelserike skriftställare!
 

Text: Gun Johansson


 

 1. Gysinge

  Undertitel: gästrikebruket med vallonsmidet : hyttan, smederna, patronerna, älven
  Av: Nilson, Olle
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2013
  Klassifikation: Norrland
  Finns som: Bok
 2. Sala-Gävle tur och retur

  Undertitel: Sala-Gysinge-Gävle järnväg, Enköping-Heby-Runhällens järnväg
  Av: Nilson, Olle
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2011
  Klassifikation: Järnvägar och spårvägar
  Finns som: Bok
 3. Tämligen snäll och foglig

  Undertitel: vård och vakt på Salberga sjukhus 1930-1997
  Av: Nilson, Olle
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2008
  Klassifikation: Hälso- och sjukvård
  Finns som: Bok
 4. När trängen förgyllde silverstaden

  Undertitel: T 5 1906-1927 Kungl. Västmanlands trängkår
  Av: Nilson, Olle
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2008
  Klassifikation: Militärväsen
  Finns som: Bok
 5. Boken om tegelriket

  Undertitel: takteglet, bruken, arbetet, ägarna : Heby, Vittinge, Huddunge, Sala, Jugansbo, Östervåla, Harbo, Tärnsjö, Västerfärnebo, Möklinta
  Av: Nilson, Olle
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2006
  Klassifikation: Teknik, Industri, Kommunikationer
  Finns som: Bok
 6. Inte för ro skull

  Undertitel: historien om en tröskverksbyggare och den tid han levde i
  Av: Nilson, Olle
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2004
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: Bok
 7. Postadress Runhällen

  Av: Nilson, Olle
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2002
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: Bok
 8. Alla tiders Kroksbo!

  Undertitel: upptäcktsfärd i Enåker 1850-2000
  Av: Nilson, Olle
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2000
  Klassifikation: Svealand
  Finns som: Bok
 9. Bläckhornets fånge

  Undertitel: Carl Julius Lénström 1811-1893
  Av: Nilson, Olle
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2010
  Klassifikation: Svensk litteraturhistoria
  Finns som: Bok

Taggar:

Skrivet av: Gun Johansson den 24 mars 2015