Prosten Lénström i Heby

Han skrev cirka 150 böcker som trycktes och gavs ut. Han skrev dessutom ytterligare 480 verk som förblev otryckta - lyrik, skådespel, hjältedikter, reseminnen, historiska krönikor… Han var docent i litteraturhistoria och litteraturrecensent. I hans bekantskapskrets ingick en tid Carl Jonas Love Almqvist. Bland hans lärare vid Uppsala universitet fanns Atterbom och Geijer.

Denne man, Teologie Doktor Carl Julius Lénström (1811-1893), kom att ha en betydelse för Hebys framväxt som nog inte kan överskattas. Han kom att påskynda Hebys utveckling från bondsocken till municipalsamhälle enligt författaren till boken om honom, Olle Nilson

I Heby verkade Lénström som prost under många år och här blev han inflytelserik även i många världsliga frågor. Bl.a. skola och fattigvård tillhörde hans domäner, liksom nykterhet och folkbibdning.

Han var en ivrig förespråkare för att Norra Stambanan skulle dras förbi Västerlövsta (Heby) och här hade han beslutsfattarnas öra, för så blev det.

Lénström tillhörde dessutom den trio av driftiga entreprenörer som bildade Tegelbruksbolaget som i liten skala inledde den för Heby så viktiga tegelbruksepoken.

Vad Heby hade varit idag Lénström förutan! När hade han tid att skriva alla dessa böcker egentligen? Kan hans fru och fem barn ha sett någonting av honom alls? 

Läs Olle Nilsons fascinerande skildring av denne inflytelserike skriftställare!

Text: Gun Johansson

Taggar:

Tipsat av: Gun Johansson den 24 mars 2015