Skärpta allmänna råd för Uppsala län förlängs

Skärpta råd för att bekämpa covid-19 i Uppsala län förlängs

Folkhälsomyndigheten har beslutat i samråd med smittskyddsläkaren i Region Uppsala att de lokala allmänna råden som införts i Uppsala län för att minska spridningen av covid-19 ska fortsätta att gälla till den 17 november.

Vårt maxantal för hur många som får vistas i våra bibliotek samtidigt fortsätter därmed gälla.

https://heby.se/skarpta-rad-for-att-bekampa-covid-19-i-uppsala-lan-forlangs/

Taggar:

den 2 november 2020