Skolbibliotek

Skolbibliotek

Biblioteken i Tierps kommun fungerar även som skolbibliotek. Genom en central överenskommelse mellan grundskola och bibliotek är målet att alla barn i Tierps skolor ska ha tillgång till likvärdig skolbiblioteksservice. Via överenskommelsen erbjuds skolorna bland annat aktiviteter ur skolbiblioteksavtalet, gruppuppsättningar och bokbil till de skolor som inte har ett bibliotek på orten.

Grundskolorna i Tierps kommun kan låna klass- och gruppuppsättningar i varierande storlekar och genrer för olika åldrar. Det finns böcker på både svenska och engelska. Dessa finns att boka och på Insidan, kommunens intranät, under Kultur i skolan, Boka gruppuppsättningar. Där finns även en aktuell lista på vilka gruppuppsättningar som erbjuds tillsammans med en beskrivning av böckerna. 

För elever som har dyslexi, ADHD, synskada eller annat läshinder har vi alternativ till traditionella böcker. Vi erbjuder bland annat lättlästa böcker och ljudböcker.
 
För barn med läshinder finns också möjligheten att lyssna på talböcker via Legimus. De kan gratis  lyssna på dem via mobil, surfplatta eller dator. Kontakta oss på biblioteken om du har en elev som är intresserad. Hen får då ett avtal som målsman ska fylla i. När det är ifyllt skapar vi ett konto åt eleven och visar hur Legimus fungerar.

Skolbiblioteksarbetet bedrivs av bibliotekarier tillsammans med pedagoger på de olika biblioteksenheterna. Öppettiderna är anpassade till varje skolas behov och allmänheten är också välkommen under skolbibliotekets öppettider.
Våra integrerade skol och folkbibliotek finns i Tierp, Skärplinge, Örbyhus, Söderfors och Karlholm.

 

Taggar:

den 21 februari 2022