Skolbiblioteksavdelningen

Skolbiblioteksavdelningen är till för alla som arbetar inom den kommunala skolan i Heby kommun. Vi som arbetar här heter Erika Käll och Judith de León.