Släktforskning

På biblioteket finns det möjlighet att både släktforska och forska i bygdens historia.

Kom igång med släktforskning
Datorer för släktforskning

Alla bibliotek i Östhammars kommun har tillgång till Svar som du kan använda gratis. Det finns även möjlighet att använda Arkiv Digital på släktforskningsdatorerna. Du som vill släktforska kan boka dator på respektive bibliotek.

 


 


Databaser och program för släktforskning

De databaser som biblioteken erbjuder kan endast användas på biblioteket. Följande databaser och program finns vid de olika biblioteken i Östhammar kommun:

Alunda Gimo Österby Öregrund Östhammar

Sveriges
dödbok
1901-2009

  X   X   X   X
SVAR
  X   X   X   X   X

Sveriges
befolkning
1980

  X   X
Sveriges
befolkning
1970
  X   X   X

Hembygdsrum på biblioteken

Varje bibliotek i Östhammar kommun har ett hembygdsrum med material och böcker som har anknytning till trakten. Kontakta gärna den lokala hembygdsföreningen också om du är nyfiken på bygdens historia.

Om du vill ha hjälp att komma igång finns det bra böcker som tipsar om hur du släktforskar. Ibland har även studieförbunden kurser i släktforskning.

Externa länkar

Nordupplands Släktforskningsförening
Wikirötter

Skrivet av: Gun Johansson den 20 november 2015