Soldattorp i Uppland

Så många kommer att bli så glada!

Torpägare, ättlingar till indelta soldater, släktforskare, hembygdsforskare och många andra intresserade kommer att glädjas åt denna bok.

Hur såg soldattorpen i Uppland ut under de tvåhundra år som indelningsverket fanns?

Hur var levnadsvillkoren?

Många fattiga pojkars enda möjlighet att försörja en familj var att anmäla sig till soldattjänst. Man fick då en bostad på ca 35 kvadratmeter och  litet odlingsbar mark.

Här kartläggs och  beskrivs byggnaderna och livet på torpen utifrån många tusen syneprotokoll och soldatkontrakt som finns på Krigsarkivet.

Författaren är arkitekt och har lång erfarenhet av samhällsplanering i kommuner som är rika på kulturmiljöer, bl a som stadsarkitekt i Vallentuna kommun.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Gunilla Fällman den 23 januari 2012