Sommarboktips - Hur djuren tänker och känner

Robert tipsar

Brensing, Karsten: Hur djuren tänker och känner

Har djur kul, eller är det bara människor som roar sig? Kan djur känna igen sig själva i en spegel?

Har djur språk? De djur som kommunicerar med läten, har de dialekter? Ja, en del har det, och dialekterna förändras också! Texten i boken är ganska svår, men det finns många vackra bilder som lättar upp. Boken innehåller också experiment som man kan göra. Då får man veta mer om hur djur fungerar.

boktips