Sportlovsaktivitet - Detektivuppdrag utomhus

Hämta ett detektiv-kit inne på biblioteket. Med hjälp av detta kan du finna lösningen på fyra ledtrådar som är utplacerade runt om biblioteksbyggnaden. Instruktioner finns i kitet. Du kan vinna en bok. Från ca 9 år eller tillsammans med vuxen/äldre syskon.

Här kan du se årets Sportlovsprogram: 

Målgrupp:

den 19 februari 2021