Språkgruppen

Öva svenska med oss - kom till språkgruppen!

Måndagar klockan 15.00 - 16.30 på biblioteket i Heby fram till jul.

I språkgruppen får du hjälp när du lär dig svenska. I små grupper får du öva på att förstå och tala svenska. Träffa nya vänner och lär dig mer om samhället och språket. 

At "Språkgruppen" you'll get help while learning Swedish. We meet in small groups of people that want to understand and speak better Swedish. We talk about everyday events and topics. 

Vi erbjuder:

- träffar varje vecka

- ledare som har svenska som modersmål i gruppen

- gratis träffar

Förkunskaper: Du ska kunna föra ett enkelt samtal på svenska.

Välkommen!