Språkhjälp

Få hjälp med att prata, läsa och förstå svenska.

För både barn och vuxna. På torsdagar kl 14.00-17.00 från 11januari till 31 maj.

Obs- ingen språkhjälp 22 februari, 29 mars eller 5 april.

den 17 januari 2018