Språkhjälp

Få hjälp med att prata, läsa och förstå svenska. Varje torsdag på Tierps bibliotek.

För både barn och vuxna. På torsdagarkl 14.00-17.00 från 23 augusti till 20 december.

Samarbete med Medborgarskolan.

den 25 augusti 2018