Språkpiller

Att läsa tillsammans utvecklar ditt barns språk. Vi på biblioteket har samlat boktips och tips på språkstimulerande appar för barn 0-6 år. Vi kallar dem språkpiller!

Språket utvecklas i samspel med andra människor. När du läser och pratar med ditt barn hjälper du barnet att utveckla sitt språk. Att läsa tillsammans stimulerar också fantasin och koncentrationsförmågan. Det hjälper barnet att själv lära sig läsa i framtiden.

Språkpillren är indelade i tio kategorier utifrån det språkområde som tränas.

Tipsen har tagits fram i samarbete mellan bibliotek och logopedi i Uppsala län.

Det finns språkpiller på alla våra bibliotek i Tierps kommun.

Vill du veta mer om språkpillren? Läs här: https://bibliotekuppsala.se/web/arena/sprakpiller