Det går bra att återlämna det du lånat inne på biblioteket eller på filialerna.

Låna gärna om medier - du vet väl om att det mesta du lånar nu kan du ha fram till 31 augusti? Undantag är till exempel böcker som det är kö på, tidskrifter och filmer.