Stängt bokinkast på Tierps bibliotek

På grund av skadegörelse i närområdet runt Möbeln stänger Tierps bibliotek bokinkastet på kortsidan av byggnaden. Stängningen gäller tills vidare.

Det går bra att återlämna det du lånat inne på biblioteket eller på filialerna.

Låna gärna om medier - du vet väl om att det mesta du lånar nu kan du ha fram till 31 augusti? Undantag är till exempel böcker som det är kö på, tidskrifter och filmer.