Systembyte och stängt på biblioteken några dagar i september och oktober

Biblioteken i Heby kommun kommer att byta bibliotekssystem under hösten. Biblioteken behöver stänga tidigare eller hålla stängt några dagar i september och oktober för utbildning och under införandet av det nya systemet.

Dagar som påverkas är fredag 15 september, onsdag-fredag 27-29 september och torsdag-tisdag 5-10 oktober.  Klicka på länken Öppettider biblioteken i Heby kommun för att se de uppdaterade öppettiderna.

Under övergången till det nya systemet med start 5 oktober fram till 10 oktober kommer Biblinord.se och bibliotekskatalogen inte fungera, det kommer inte gå att låna eller reservera böcker etc. Biblinord kommer sedan att ersättas med en ny hemsida. Den nya hemsidan kommer att nås på https://bibliotek.heby.se/

När den nya hemsidan är på plats kommer det gå bra att logga in på Mina sidor igen som vanligt. Däremot kommer tyvärr inte "mina listor" med bland annat ens betygsatta böcker  finnas kvar. 

Under perioden 2-15 oktober kommer det inte gå att fjärrlåna. 

Taggar:

den 30 augusti 2023