Stora Bokäventyret

Bokäventyret är ett projekt startat av barnbibliotekarie och dramapedagog i Tierps kommun.

Det finns två inriktningar på Bokäventyret, Lilla Bokäventyret som riktar sig mot förskolan och Stora bokäventyret som riktar sig mot skolan.
Under höstterminerna bjuds årskurs 4 in till det Stora Bokäventyret där eleverna får följa Holger Nilsson på en skattjakt genom boken Geografens testamente, Sverige av Henrik Ahnborg. Eleverna får möjlighet att prova på olika estetiska uttryck såsom skapande i bild och form, dans, rytmik, drama och gestaltning på olika sätt.

Taggar:

den 21 februari 2022