Studierummet med tagg är nu åter öppet på Tärnsjö bibliotek

Studierummet med tagg på Tärnsjö bibliotek är nu åter öppet efter tekniska problem.

Tärnsjö bibliotek
E-postadress: tarnsjo.bibliotek@heby.se
Telefonnummer: 0292- 718 20

Målgrupp:

Taggar:

den 18 maj 2022