Böcker på andra språk

Alla människor bryr sig om sitt eget språk och vill värna om det. Vi på biblioteket vet också att det är viktigt med språk!

Biblioteket arbetar för att du ska få böcker på ditt språk?

I FN-konventionens artikel 19 står det om mänskliga rättigheter och rätten till yttrandefrihet. Det betyder i praktiken att alla människor har rätt till ett språk. På biblioteket arbetar vi med språk hela dagarna och vill försöka möta behovet av böcker på andra språk än svenska.

En trave böcker. (Flickr)
De böcker som lånas mest på biblioteket på andra språk än svenska (och engelska) är böcker på arabiska, persiska och kurdiska. Vi strävar på biblioteket efter att vårt bestånd av böcker ska motsvara de 20% av Uppsalas befolkning som har svenska som andraspråk. Det är också viktigt att se till det individuella behovet och inte det kollektiva behovet. Du har rätt att få låna en bok som passar just dig!

Vi köper in böcker från olika förlag och bokhandlare världen över! Som tur är har vi många kontakter inom Sverige som kan hjälpa oss med detta. En del av våra kontakter har vi fått från låntagare som hjälper oss att köpa böcker från ett särskilt land där det är svårt att få tag i tryckta böcker. Du är alltid välkommen att lämna förslag på böcker som vi kan försöka köpa in!

Internationella biblioteket

En del böcker kan vara svåra att få tag på och då använder vi oss av Internationella biblioteket i Stockholm. Där kan vi beställa böcker som vi får låna ut här. Du kan alltså önska böcker som vi lånar in! Internationella biblioteket har en mångspråkig sökkatalog där en arabisktalande kan få hela katalogen på arabiska, en spansktalande kan få katalogen på spanska, en rysktalande kan få katalogen på ryska etc. Det kan underlätta för dig att kunna läsa på ditt eget språk!

Barnböcker på andra språk

Om man vill att barn ska läsa och upptäcka litteraturen måste man uppmuntra dem och visa hur spännande läsning kan vara. Vi har barnböcker på väldigt många språk! Om du inte hittar dem inne på biblioteket kan vi beställa in dem från något annat bibliotek. Vi arbetar också mycket med sagostunder för barn på biblioteket och vi har flera tillfällen per år sagostunder på andra språk än svenska.

Du är varmt välkommen att besöka oss på ditt bibliotek!

Vi lånar också hem böcker till dig - gå gärna in på Internationella bibliotekets webbplats

Text: Anna Sofia Perotti Bild: shutterhacks / CC BY 2.0

Målgrupp:

Skrivet av: Anna Sofia Perotti den 14 april 2011