Skolbibliotek

Skolbibliotek


I Tierps kommun finns en central överenskommelse mellan grundskola och bibliotek om skolbibliotek. Målet är att alla barn i Tierps skolor ska ha tillgång till likvärdig biblioteksservice. Skolbiblioteksservicen specificeras i vårt skolbiblioteksavtal.

Grundskolorna i Tierps kommun kan låna klass- och gruppuppsättningar i varierande storlekar och genrer för olika åldrar. Det finns böcker på både svenska och engelska. Dessa finns att boka och på Insidan, kommunens intranät, under Kultur i skolan, Boka gruppuppsättningar. Där finns även en aktuell lista på vilka gruppuppsättningar som erbjuds tillsammans med en beskrivning av böckerna. 

För elever som har dyslexi, ADHD, synskada eller annat läshinder har vi alternativ till traditionella böcker. Vi erbjuder bland annat lättlästa böcker, taktila böcker och ljudböcker.
 
För barn med läshinder finns också möjligheten att bli egen nedladdare av talböcker. Då kan de gratis ladda ner talböcker från Legimus och lyssna på dem via mobil, surfplatta eller dator. Kontakta oss på biblioteken om du har en elev som är intresserad av att bli egen nedladdare. Hen får då ett avtal som målsman ska fylla i. När det är ifyllt skapar vi ett konto åt eleven och visar hur nedladdning av talböcker går till.

Skolbiblioteksarbetet bedrivs av bibliotekarier tillsammans med pedagoger på de olika biblioteksenheterna. Öppettiderna är anpassade till varje skolas behov och allmänheten är också välkommen under skolbibliotekets öppettider.
Våra integrerade skol och folkbibliotek finns i Skärplinge, Örbyhus, Söderfors och Karlholm.

 

 

pojke som läser en bok
foto: Mostphotos