Välkommen till språkvänsträff

Arrangemang

Arrangemanget har redan varit

11 mars måndag 2019
10 juni måndag 2019
2019-03-11 till 2019-06-10.
Plats Älvkarleby

Alla är välkomna - oavsätt om du redan är språkvän eller bara vill veta mer.

För mer information: Agneta Lindström 070-692 84 91

www.alvkarleby.se/sprakvan