Pavel Matveyev - Interpretation of an Ordinary Landscape/Tolkningen av ett vanligt landskap

Utställning

Utställningen är över

10 augusti torsdag 2017
26 augusti lördag 2017
2017-08-10 till 2017-08-26.
Plats Utställningshallen Tierps bibliotek

En multimediainstallation av Pavel Matveyev.

Interpretation of an Ordinary Landscape / Tolkningen av ett vanligt landskap är en multimedieinstallation av Pavel Matveyev baserad på ett tillfälligt offentligt konstverk som var installerat i Karlholmsbruk, Tierps kommun. Konstnären hade en träram monterad i Karlholm under 123 dagar mellan november 2016 och mars 2017. Han bad lokalinvånarna och inbjudna experter att titta igenom ramen och spelade in deras tankar, intryck, minnen och associationer. Utställningen kombinerar en bild av detta landskap med röstinspelningarna.

Projektet kan ses som en organisk introduktion av ett antal centrala begrepp och teorier om samtidskonst till den lokala publiken med deras bekanta vardagsmiljö som utgångspunkt. Ett av projektets mål var att skapa en plattform för kunskapsutbyte.

Verket producerades med stöd av Tierp kommun, genom det kulturstipendium som konstnären mottog 2016.


Interpretation of an Ordinary Landscape is a multimedia installation by Pavel Matveyev, based on a temporary public art piece that was located in Karlholmsbruk (Tierp municipality). The artist had a wooden picture frame installed in Karlholm for a period of 123 days between November 2016 and March 2017. He asked locals and invited experts to look through the frame and he recorded their thoughts, impressions, memories and associations. The exhibition combines an image of this landscape with these recordings.

The project can be seen as an organic introduction of some key contemporary art concepts and theories to the local audience, using their everyday environment as a starting point. One of the project’s aims was to create a platform for knowledge exchange.

The work was produced with the support of the Tierp municipality, through the culture stipend that the artist received in 2016.

Vernissage:
Lördag 12 augusti kl 12.00 Utställningshallen, Möbeln