Turnérande utställning: Vi och dom

Utställning

Datum

04 april torsdag
02 maj torsdag
2019-04-04 till 2019-05-02.

Med sina enkla bilder belyser satirtecknaren Ulf Ivar Nilsson alla möjliga samhällsfrågor, bland annat rasism.

Tips: Måndag 8 april blir det samtal med Ulf Ivar Nilsson på Karlholms bibliotek.

Illustration: Ulf Ivar Nilsson