The Glass Room - utställningen

Vad händer när vi i allt större utsträckning förlitar oss på sociala medier och internet för att hitta information? Vilken information ser vi och vad missar vi? Hur vet vi om en bild eller tweet är äkta och sanningsenlig? Och vad kan vi göra om vi är osäkra?” Mini-utställningen The Glass Room berör aktuella frågor och finns att se i bibliotekets tidningshörna eller online: Utställningen pågår till 31/3-21

intro till the glass room misinformation edition Tactical tech/La Loma

Länk till utställningen: 

The Glass Room

den 19 februari 2021