Tierps fröbibliotek öppnar

Under hösten samlades fröer in till Tierps bibliotek. Nu är det dags att låna ut dem! Fredag den 15 februari är det premiär för fröbiblioteket.

De skänkta fröerna kommer huvudsakligen från Tierps kommun.

– Fröer från plantor som växt i vår odlingszon kan klara klimatet bättre, eftersom de är vana vid vår odlingszon, säger Martyna Olszowska, kultursekreterare i Tierps kommun. Fröbiblioteket är ett sätt att värna odlandets mångfald i vår omgivning.

Vill du ha en pumpa? Gå till biblioteket!
Fröer från bland annat pumpa, tomat, chili, isop, och fingerborgsblomma finns att låna i frökuvert på Tierps bibliotek från fredag den 15 februari. Sedan, när frölåntagare odlat växter och fått egna fröer, lämnar de tillbaka en del av fröerna så att fröbiblioteket kan fortsätta.

– Alla kan låna från Tierps fröbibliotek utan lånekort, säger Martyna Olszowska, men med ett lånekort kan frökuverten kompletteras med en intressant bok om odling.

Fröbiblioteket kommer till fler orter
Den 15 och 16 februari kommer fröbiblioteket att befinna sig på Tierps bibliotek. När biblioteket stängs tillfälligt på grund av ombyggnationen till kulturhus, flyttas fröerna först till Örbyhus bibliotek för att sedan komma tillbaka till Tierp igen den 11 mars. Då öppnar Tierps bibliotek i de tillfälliga lokalerna på Västra Tämnargatan 7 i Bäggeby i Tierp. Fröerna stannar i Bäggeby fram till den 23 mars. Om det finns några kuvert kvar efter det så börjar fröbibliotek sin turné till biblioteksfilialerna i Söderfors, Skärplinge och Karlholm.

Turnéplan:

27/3–12/4 Söderfors bibliotek

18/42/5 Karlholms bibliotek

från 7/5  Skärplinge bibliotek

Foto: Mostphotos