Svara på undersökning om våra öppettider

Vi är nyfikna på hur du upplever öppettiderna på våra bibliotek och simhallar idag och när du helst skulle vilja besöka dem. Enkäten är öppen till 2023-01-31.

https://www.osthammar.se/sv/nyheter/2022/undersokning-om-oppettider-for-bibliotek-och-simhallar/